Mr. J.R. van Faassen

Robert

Partner

Robert van Faassen werkt sinds 2010 bij Wijn & Stael en is sinds 2021 partner. Hij is gespecialiseerd in faillissementsrecht, herstructureringen, ondernemingsrecht en financieringen en wordt regelmatig aangesteld tot curator in faillissementen. Gelet op zijn ruime ervaring wordt Robert door andere curatoren ingeschakeld bij rechtmatigheidsonderzoeken en de afwikkeling van grote complexe faillissementen. Tevens adviseert Robert ondernemingen en bestuurders bij vraagstukken op het gebied van faillissement, de WHOA en herstructurering.

Weloverwogen en respectvol
Robert is een stabiele advocaat en curator, die faillissementen op doortastende en efficiënte wijze aanpakt. “Ik haal er voldoening uit om als eindverantwoordelijke de spin in het web te zijn en een faillissement - met respect voor de belangen van alle betrokkenen - zo goed mogelijk af te wikkelen. Daarnaast vind ik het een uitdaging om failliete bedrijven, die in de kern gezond zijn, binnen enkele weken een mooie doorstart te laten maken.” Ook in advieszaken staat Robert voor de belangen van zijn cliënt en opereert hij weloverwogen en doelmatig.

Brede ervaring
Robert heeft brede ervaring opgedaan in allerlei soorten faillissementen, surseances van betaling en het aanbieden van crediteurenakkoorden.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

 • Lid van de Nederlandse Vereniging voor herstructurering
 • Lid van INSOLAD
 • Bestuurslid Ondernemersvereniging het Fluwelen Handvat
 • Lid Insol Europe
 • Lid Dutch Turnaround Association

OPLEIDING

 • Specialistenopleiding WHOA – Herstructureringsdeskundige, Universiteit Leiden (2021)
 • Specialistenopleiding Financiële economie voor insolventierechtadvocaten, Erasmus Universiteit (2020)
 • Specialisatieopleiding Insolventierecht, Grotius Academie (2018)
 • Nederlands Recht, Privaat- en Bedrijfsrecht, Rijksuniversiteit Groningen (2010)

CASES

 • Robert begeleidde voor de bewindvoerder van een autofabrikant de afwikkeling van de surseance van betaling en het aanbieden van een crediteurenakkoord. Hierdoor kon de onderneming na een complex en uitvoerig proces zonder schulden haar bedrijfsvoering voortzetten.
 • Ook stond hij bij een faillissement een grote beursgenoteerde retailer bij om diens belangen ten aanzien van de goederen die hij geleverd had, veilig te stellen. Ondanks de complexe onderhandelingen met de curator heeft Robert hierbij een zeer goed resultaat voor de cliënt kunnen bereiken.

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Robert heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Insolventierecht (Faillissement, Surseance van betaling)
 • Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van Robert van Faassen

Pre-pack na het heiploeg arrest

Inleiding
De pre-packaged insolvency ("pre-pack") heeft tussen 2011 en 2018 zijn intrede en uittrede gedaan in het Nederlandse insolventierecht. Dit herstructureringsmechanisme biedt in beginsel...

Lees meer

De WHOA zonder herstructurering van pensioenpremies: een papieren tijger?

Een rechtspersoon in financieel zwaar weer kan met de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) zijn schulden buiten faillissement herstructureren. Dat is mogelijk door het opstellen en aanbieden van ...

Lees meer

Wijziging Insolventieverordening: de WHOA nu ook erkend in lidstaten EU

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is inmiddels een jaar geleden (1 januari 2021) in werking getreden.[1] Met die inwerkingtreding werd het Nederlandse faillissementsrecht een herstructureri...

Lees meer

Belastingdienst geeft duidelijkheid over haar beleid bij WHOA-akkoorden

Na de invoering van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord ('WHOA') per 1 januari 2021, heeft de Belastingdienst per 1 juli 2021 de Leidraad Invordering 2008 ('Leidraad') gewijzigd en haar beleid ten a...

Lees meer

​Voetbalclub ADO Den Haag start WHOA-traject

ADO Den Haag heeft op 3 mei 2021 een startverklaring voor het opstarten van een WHOA-traject bij de rechtbank gedeponeerd, waarbij zij de rechtbank tevens heeft verzocht een afkoelingsperiode te gelas...

Lees meer

Consultatievoorstel ‘Wet overgang van onderneming in faillissement’

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een voorontwerp voor een wettelijke regeling gepubliceerd waarin wordt voorgesteld om de bescherming van werknemers bij pre-packs en doorstarts vanuit f...

Lees meer

Faillissement Phone House

14 februari 2017 De Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht heeft op 13 februari 2017 het faillissement van The Phone House Netherlands B.V. uitgesproken. Door de rechtbank zijn mr. E.L. Zetteler ...

Lees meer

De surseanceprocedure van Spyker - een interview met mr. Pasman en mr. Van Faassen

Medio 2015 zijn de surseances van betaling van Spyker N.V. en Spyker Automobielen B.V. door de aanbieding van een akkoord aan hun crediteuren geëindigd. De opmaat naar dit crediteurenakkoord heeft aa...

Lees meer

Herstructurering glastuinbouw

Herstructurering van de noodlijdende glastuinbouw Vijf grote telerorganisaties hebben gezamenlijk een nieuwe federatie onder de naam 'Federatie VruchtgroenteOrganisatie opgericht om gezamenlijk met (l...

Lees meer

Borgstelling

Een echtgenoot behoeft de toestemming van de andere echtgenoot voor het aangaan van een borgtochtovereenkomst. Indien de andere echtgenoot niet heeft meegetekend, kan deze echtgenoot zich op vernietig...

Lees meer

Beroep op recessie?

De recessie heeft voor veel bedrijven grote financiële consequenties. Al voor de crisis gesloten contracten kunnen onder druk komen te staan, bijvoorbeeld omdat een bedrijf niet langer aan betalingsv...

Lees meer

Buitengerechtelijke kosten

Per 1 juli 2012 is de regeling omtrent het vorderen van buitengerechtelijke kosten (artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek) gewijzigd. Een voordeel van deze nieuwe buitengerechtelijke kosten-regeling is dat ...

Lees meer

Exhibitieplicht

Wetsvoorstel tot verruiming en verduidelijking exhibitieplicht Verruiming van het recht op inzage, afschrift of uittreksel ex art. 843a Rv  Sinds 2002 bestaat de huidige exhibitieplicht op ba...

Lees meer

De persoonlijke aansprakelijkheid van de faillissementscurator

Robert van Faasen schreef 'De persoonlijke aansprakelijkheid van de curator', Celsus, 2010

Wanneer een faillissementscurator niet handelt zoals van hem of haar mag worden verwacht, kan deze...

Lees meer