Mr. J.R. van Faassen

Robert

Advocaat

Robert van Faassen werkt sinds 2010 bij Wijn & Stael en legt zich toe op het insolventie- en ondernemingsrecht. Robert wordt zeer regelmatig benoemd tot curator allerlei soorten faillissementen. Daarnaast wordt Robert door curatoren in grote faillissementen ingeschakeld en houdt hij zich bezig met alle insolventievraagstukken en de algehele afwikkeling van deze faillissement. Tevens houdt hij zich bezig met de onderzoeken naar bestuurdersaansprakelijkheid. Robert brede ervaring met omvangrijke incassodossiers en houdt hij zich bezig met beslagleggingen en het uitbrengen van dagvaardingen. Daarnaast adviseert Robert ondernemers (retailers, verzekeraars, bouwbedrijven) bij vraagstukken omtrent herstructureringen of faillissementen.

De afwisseling van de faillissements- en ondernemingspraktijk ligt Robert goed. Hij houdt van de interactie met cliënten en helpt hen graag om hun belang juridisch te verwoorden. Zijn grote dossierkennis is essentieel om een goede juridische afweging te kunnen maken met de cliënt en om de juiste maatregelen te nemen wanneer het erop aankomt.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

  • Lid van INSOLAD
  • Bestuurslid Ondernemersvereniging het Fluwelen Handvat

OPLEIDING

  • Grotius Insolventierecht (2018)
  • Nederlands Recht, Privaat- en Bedrijfsrecht, Rijksuniversiteit Groningen (2010)

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Robert heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Insolventierecht (Faillissement, Surseance van betaling)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van Robert van Faassen

Consultatievoorstel ‘Wet overgang van onderneming in faillissement’

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een voorontwerp voor een wettelijke regeling gepubliceerd waarin wordt voorgesteld om de bescherming van werknemers bij pre-packs en doorstarts vanuit f...

Lees meer

Faillissement Phone House

14 februari 2017 De Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht heeft op 13 februari 2017 het faillissement van The Phone House Netherlands B.V. uitgesproken. Door de rechtbank zijn mr. E.L. Zetteler ...

Lees meer

De surseanceprocedure van Spyker - een interview met mr. Pasman en mr. Van Faassen

Medio 2015 zijn de surseances van betaling van Spyker N.V. en Spyker Automobielen B.V. door de aanbieding van een akkoord aan hun crediteuren geëindigd. De opmaat naar dit crediteurenakkoord heeft aan...

Lees meer

Herstructurering glastuinbouw

Herstructurering van de noodlijdende glastuinbouw Vijf grote telerorganisaties hebben gezamenlijk een nieuwe federatie onder de naam 'Federatie VruchtgroenteOrganisatie' opgericht om gezamenlijk met ...

Lees meer

Borgstelling

Een echtgenoot behoeft de toestemming van de andere echtgenoot voor het aangaan van een borgtochtovereenkomst. Indien de andere echtgenoot niet heeft meegetekend, kan deze echtgenoot zich op vernietig...

Lees meer

Beroep op recessie?

De recessie heeft voor veel bedrijven grote financiële consequenties. Al voor de crisis gesloten contracten kunnen onder druk komen te staan, bijvoorbeeld omdat een bedrijf niet langer aan betalingsve...

Lees meer

Buitengerechtelijke kosten

Per 1 juli 2012 is de regeling omtrent het vorderen van buitengerechtelijke kosten (artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek) gewijzigd. Een voordeel van deze nieuwe buitengerechtelijke kosten-regeling is dat ...

Lees meer

Exhibitieplicht

Wetsvoorstel tot verruiming en verduidelijking exhibitieplicht Verruiming van het recht op inzage, afschrift of uittreksel ex art. 843a Rv  Sinds 2002 bestaat de huidige exhibitieplicht op bas...

Lees meer

De persoonlijke aansprakelijkheid van de faillissementscurator

Robert van Faasen schreef 'De persoonlijke aansprakelijkheid van de curator', Celsus, 2010

Wanneer een faillissementscurator niet handelt zoals van hem of haar mag worden verwacht, kan deze...

Lees meer