Mr. dr. drs.
Mr. dr. drs. J.W.A. Dousi Jochem Senior Advocaat

Jochem Dousi is advocaat bij Wijn & Stael en gespecialiseerd in commerciële contracten naar zowel Nederlands als Amerikaans recht. Voor zijn klanten stelt hij contracten op, onderhandelt hij hierover en adviseert hij over de uitvoering, aanpassing of beëindiging ervan. Jochem heeft veel ervaring met inkoop-en verkoopovereenkomsten, licentieovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, algemene voorwaarden, IT-contracten, NDA’s en LOI’s. Ook staat hij Nederlandse bedrijven bij die zaken doen in Amerika en adviseert hij hen bij al hun Amerikaanse contracten met bijvoorbeeld Amerikaanse klanten, leveranciers of partners. Zijn klanten variëren van Nederlandse start-ups tot multinationals.

Resultaatgerichte topsporter
Jochem is een praktische en oplossingsgerichte advocaat. Hij is business-minded en denkt graag strategisch mee met de client. Als voormalig topsporter geeft hij niet snel op en gaat hij voor een client tot het uiterste. Bovendien kan hij zich, door zijn jarenlange ervaring in het bedrijfsleven, goed inleven in de belangen van een client: “Ik ben een liefhebber van het recht, maar wil bovenal resultaat bereiken. Daarvoor is vaak meer nodig dan juridische kennis alleen.”

Opgeleid in Amerikaans en Nederlands recht
Jochem heeft in Nederland en in de VS gestudeerd en is niet alleen in Nederland maar ook in New York beëdigd als advocaat . Ook heeft hij 6 jaar als in-house legal counsel gewerkt bij een multinational en een start-up. Hij is gepromoveerd op een proefschrift over de uitleg van Anglo-Amerikaanse boilerplate-bedingen in Nederlandse contracten. Daarvoor deed hij onderzoek in Iowa en Oxford.

Nevenfuncties & lidmaatschappen

  • Beëdigd als advocaat in New York
  • Lid van de American Bar Association (ABA)
  • Lid van de European American Chamber of Commerce New York (EACC)
  • Lid van de Netherlands-American Foundation (NAF)
  • Lid van International Association of Young Lawyers (AIJA)

Opleiding

  • PhD Nederlands recht, Radboud Universiteit Nijmegen (2020)
  • Master Amerikaans recht, Columbia University, New York City (2010)
  • Master Nederlands Recht, Universiteit Utrecht (2009)
  • Master Bedrijfswetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen (2006)

Rechtsgebiedenregister
Jochem heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Verbintenissenrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Laatste updates van Jochem