Karlijn van der Heijden is sinds 2018 advocaat bij Wijn & Stael. Ze is gespecialiseerd in arbeidsrecht en adviseert en procedeert onder meer over zaken op het gebied van het cao- en medezeggenschapsrecht, overgang van onderneming, insourcing en outsourcing en reorganisaties. Ze treedt met name op voor werkgevers, werkgevers- en werknemersorganisaties en ondernemingsraden.

Analytisch sterk met gevoel voor belangen
Karlijn is analytisch sterk en sociaal betrokken. Ze weet vaak creatieve oplossingen te vinden voor complexe problemen. Daarbij heeft ze een goed gevoel voor de verhoudingen tussen de partijen en de verschillende belangen. “Ik houd van de inhoudelijke uitdaging in mijn vak en de dynamiek die elke zaak met zich meebrengt. Daarvoor verdiep ik me graag in de wereld van mijn cliënt en hecht ik aan een goed persoonlijk contact.”

Brede oriëntatie
In corporate en collectieve arbeidsrechtkwesties speelt vaak meer dan alleen de arbeidsrechtelijke vraag. Karlijn is breed geïnteresseerd in wat er in een onderneming speelt en heeft aandacht voor thema’s over de grenzen van het arbeidsrecht. Hierdoor kan ze haar cliënten beter van dienst zijn.

Nevenfuncties & lidmaatschappen

  • Lid van VJAA (Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten)
  • Lid van Beroepsvereniging voor Medezeggenschapsprofessionals

Opleiding

  • Post Academische Leergang Arbeidsrecht, cum laude (2022)
  • Master arbeids- en ondernemingsrecht, Universiteit van Utrecht (2017)
  • European Law School, Maastricht University (2016)

Cases

  • Karlijn adviseerde een werkgever over de toepassing van een werkingssfeerbepaling van een cao op zijn ondernemingen.
  • Ook begeleidde ze een werkgever bij het doorvoeren van een reorganisatie.
  • Karlijn adviseerde een werkgever over de gevolgen van overgang van onderneming.
  • Daarnaast adviseerde ze een werknemersorganisatie over de rechtsgeldigheid van cao-bepalingen.

Rechtsgebiedenregister
Karlijn heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.