Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Strategisch advies
Onze specialisten begeleiden (internationale) ondernemingen, werkgevers- en werknemersverenigingen, ondernemingsraden, bestuurders en werknemers op het gebied van het arbeidsrecht. Zij blinken uit in zaken die vragen om een slimme en strategische aanpak over de grenzen van het arbeidsrecht heen. Ze creëren oplossingsrichtingen en - als dat voor het beste resultaat noodzakelijk is - voeren ze juridische procedures. Meestal lossen ze zaken buiten de rechtszaal zodat u in goede verhoudingen weer verder kunt.

Corporate arbeidsrecht 
Het arbeidsrecht kent raakvlakken met onder meer het ondernemingsrecht, vennootschapsrecht en het contractenrecht. De arbeidsrechtadvocaten van Wijn & Stael hebben een brede oriëntatie en hebben ervaringen met alle aspecten van het corporate arbeidsrecht, waaronder beloningsbeleid (Wft/WNT), werknemersparticipaties, zoals SAR-, incentive- en optieregelingen, medezeggenschapsrecht, klokkenluidersregelingen en geschillen tussen bestuurders en commissarissen.  

Reorganisatie, in- en outsourcing
Bedrijven en organisaties zijn constant bezig om zo goed mogelijk toekomstproof te zijn. De arbeidsrechtadvocaten van Wijn & Stael adviseren over alle vraagstukken die daarbij aan de orde kunnen komen, zoals de aankoop, het afstoten of afslanken van bedrijfsonderdelen, het reduceren van het werknemersbestand, overgang van onderneming, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en samenloop van CAO’s

Integriteit en ongewenst gedrag
Werkgevers dienen zorg te dragen voor een veilig werkklimaat. De arbeidsrechtadvocaten van Wijn & Stael hebben jarenlange ervaring met het  adviseren van werkgevers en werknemers in situaties waarbij verdenkingen bestaan van integriteitschendingen, fraude of ongewenst gedrag. Deze ervaring is cruciaal om geen procedurele, strategische, juridische of communicatieve fouten te maken in de complexe en sensitieve context waarin dit soort zaken zich afspelen. 

Flexcontracten en internationale inlening
Een groot deel van de arbeid wordt in Nederland verricht door flexwerkers, of het nu oproepkrachten, uitzendkrachten, platformwerkers of ZZP-ers (al dan niet met een management-BV) zijn. Steeds vaker werken bovendien buitenlandse werknemers voor Nederlandse bedrijven vanuit het buitenland. De regelgeving op het terrein van het flexrecht is constant in beweging. De arbeidsrechtadvocaten van Wijn & Stael volgen de actualiteiten op de voet en zorgen ervoor dat u financiële en fiscale risico’s voorkomt en beperkt door optimale contractering. 

U kunt verder rekenen op onze ruime kennis en ervaring bij vragen over onder andere:

 • arbeidsconflicten en ontslag
 • compliance en integriteit 
 • cao- en stakingsrecht
 • medezeggenschap en governance
 • statutair directeur
 • beloningsbeleid en Wet normering topinkomens (WNT)  
 • overname, reorganisatie en in- en outsourcing
 • arbeidsvoorwaarden
 • flexibele arbeidsrelaties 
 • ziekte en re-integratie
 • privacy
 • cassaties arbeidsrecht

Geïnteresseerd?
Maak hieronder kennis met onze advocaten arbeidsrecht en neem contact op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Cases Arbeidsrecht

Lees hier meer over cases die wij in het verleden hebben behandeld Lees meer
Cases Arbeidsrecht

Beluister onze arbeidsrecht podcast

In deze serie podcasts gaan we in gesprek met specialisten uit het vakgebied en bespreken we juridische trends, ontwikkelingen en thema's. Kortom, jouw podcast om bij te blijven! Naar de podcast
Beluister onze arbeidsrecht podcast