Mr.
Mr. L.P. Kruidenier Leendert Managing Partner

Leendert Kruidenier werkt sinds 1991 bij Wijn & Stael en is advocaat en managing partner. Hij is gespecialiseerd in arbeidsrecht, ondernemingsrecht en zaken op het snijvlak daarvan. Hij begeleidt cliënten bij herstructureringen, geschillen en conflictbemiddeling, in- en outsourcing, overgang van onderneming, (individuele en collectieve) ontslagzaken en reorganisaties. Daarbij treedt hij op voor middelgrote en grote ondernemingen, bestuurders, commissarissen en hoger management. Leendert adviseert en procedeert veel in complexe zaken.

Leendert is tevens rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Den Haag en mediator in arbeidsrechtelijke en zakelijke conflicten.

Belangenbehartiger in hart en nieren
Leendert is een doortastende, pragmatische en gedreven advocaat met een sterk strategisch inzicht. Hij kan snel complexe vraagstukken doorgronden en werkt vervolgens naar een concrete oplossing toe. Hij werkt nauw samen met zijn cliënten en staat pal voor hun belangen. “Recht hebben en recht krijgen gaan niet altijd samen, maar het is wel de uitdaging om in elke situatie het best mogelijk resultaat te boeken.” Leendert is een echte verbinder en wordt vaak als ‘trusted advisor’ gezien. Cliënten waarderen hem om zijn duidelijkheid en scherpzinnigheid.

Achtergrond in het insolventierecht
Leendert is vijftien jaar curator en bewindvoerder geweest, een ervaring die zeer bruikbaar is bij reorganisaties en herstructureringen.

Nevenfuncties & lidmaatschappen

 • Lid van de VCL (Vereniging Corporate Litigation)
 • Lid van de UOS (Utrechtse Ondernemers Sociëteit)
 • Lid van de VAAA (Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam)
 • Lid van de VAAN (Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland)
 • Lid van de VAAMN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Midden-Nederland)

Opleiding

 • Opleiding tot mediator, Dialogue (2020)
 • Specialisatieopleiding Financiering & Zekerheden, Grotius Academie (1996)
 • Institut Universitair d'Études Européennes, Genève (1990, postdoctoraal)
 • Burgerlijk Recht, Rijksuniversiteit Groningen (1989)

Aanbevelingen

 • Legal500 - 2024: ‘Leendert Kruidenier is to be commended as an employment specialist. With his ‘iron fist in a velvet glove’ approach, he was able to step in when needed and in tandem with Maaike deliver fair but brilliant results.’
 • Legal500 - 2022: ‘Leendert Kruidenier knows and understands our business very well’.
  ‘Leendert Kruidenier gives adequate advice and has a good sense of business’.
 • Legal500 - 2021: ‘Leendert Kruidenier is well aware of all details and history of our company and enables him to give immediate and accurate answers or input when needed’.

Cases

 • Leendert adviseerde een consortium van bedrijven over het risico van een ‘overgang van onderneming’ als gevolg van het outsourcen van hard facility management door een luchtvaartmaatschappij.
 • Ook stond hij een bestuurder/aandeelhouder bij die samen met zijn mede-bestuurder/aandeelhouder een hotel en restaurant exploiteerde en in een ernstig geschil verwikkeld was geraakt over de bedrijfsvoering en het toekomstige beleid.
 • Leendert behartigde de belangen van een joint venture-partij die onderdeel uitmaakt van een groot internationaal concern en werkzaam is in het publieke domein. Deze partij had een projectdirecteur ingeleend met wie een conflict over zijn functioneren was ontstaan.
 • Leendert is als huisadvocaat van een internationaal ingenieursbureau betrokken bij (doorlopende) bedrijfseconomische en organisatorische reorganisaties.
 • Ook coördineerde hij voor een grote internationale helpdeskorganisatie de optimalisering van de flexibele schil en droeg hij met lokale partners in diverse landen zorg voor de arbeidsrechtelijke compliance met de lokale regelgeving.
 • Leendert stond een statutair bestuurder bij die persoonlijk aansprakelijk was gesteld voor het niet nakomen van een verplichting van zijn vennootschap.

Rechtsgebiedenregister
Leendert heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Arbeidsrecht (Arbeidsmediation, Collectief ontslag, Internationaal arbeidsrecht, Medezeggenschap)
 • Ondernemingsrecht (Bestuurdersaansprakelijkheid, Vennootschappen, Verenigingen en stichtingen)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Laatste updates van Leendert

Leendert is vermeld in legal guides

Bekijk hier onze vermeldingen Aanbevelingen
Leendert is vermeld in legal guides