Disclaimer

Disclaimer

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek en gebruik van deze website van Wijn & Stael Advocaten N.V. (“Wijn & Stael”) en alle informatie, aanbevelingen en/of andere diensten die u worden aangeboden via deze website. Door het gebruik van deze website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie, voor algemeen gebruik en houdt geen advies in. Er kunnen geen rechten aan de informatie op onze website worden ontleend.

De website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wijn&Stael is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op deze website. Elk gebruik dat u maakt van de informatie op onze website komt voor uw eigen risico.

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website en op de nieuwsbrieven berusten uitsluitend bij Wijn & Stael. De informatie die u ter beschikking wordt gesteld mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website en van de nieuwsbrieven, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of een link, hypertext link of deeplink te creëren tussen de website van Wijn & Stael en een andere internet site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wijn & Stael.

Voor zover onze website hyperlinks bevat naar andere websites, staat Wijn & Stael niet garant voor de beschikbaarheid van deze websites noch is zij verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.