MVO

MVO

Bij Wijn & Stael zetten we ons in voor een betere maatschappij. We proberen ons zo bewust mogelijk te zijn van de impact van onze activiteiten op mens en milieu en zoeken een goede balans tussen people, planet en profit. Op die manier willen wij ons steentje bijdragen aan een betere wereld. 

Voor ons is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen geen doel op zich, maar een continu proces om het steeds weer beter te doen.

Kansengelijkheid
In ons vak is een goede beheersing van de Nederlandse taal onmisbaar. Daarnaast draagt een goede beheersing van de Nederlandse taal bij aan kansengelijkheid en dat vinden wij belangrijk. In 2021 hebben wij daarom als kantoor een centraal thema gekozen waarvoor we ons de komende jaren willen inzetten:

‘Taalontwikkeling bij kinderen en jongeren in de regio Utrecht’

Hiervoor hebben wij verschillende initiatieven ondersteund en ontwikkeld. 

Maatschappelijk betrokken
Wij zijn een maatschappelijk betrokken kantoor dat een maatschappelijke bijdrage wil leveren. Dit willen wij o.a. bereiken door partner of initiator te zijn van maatschappelijke organisaties en (eigen) initiatieven, die ieder op hun eigen wijze een bijdrage leveren aan onze samenleving, waaronder:

 • Rechtswinkel Utrecht;
 • lid van het ‘Fluwelen Handvat’;
 • lid Utrechtse Uitdaging;
 • lid van stichting Buurtschap Amelisweerd en Rhijnauwen;
 • donaties voedselbank;
 • donaties laptops basisschool;
 • opruimactie Park Lepelenburg;
 • verklaring ‘Standfirm’.


Wij ondersteunen diverse culturele instellingen zoals:

 • Stadsschouwburg Utrecht (Founding Partner);
 • Tivoli Vredenburg;
 • Museum Speelklok;
 • Nederlands Filmfestival.

Duurzaam kantoor
We proberen onze eigen footprint te verkleinen. Dit doen wij onder andere door:

 • gebruik te maken van videoconferencing;
 • zoveel mogelijk te werken met lokale leveranciers;
 • zoveel mogelijk gebruik te maken van groene energie;
 • zoveel mogelijk duurzame kantoorartikelen en giveaways te gebruiken;
 • thuiswerken te faciliteren;
 • het aanbieden van biologische, lokale en vegetarische kantoorlunches;
 • gebruik te maken van elektrische kantoorauto's-en fietsen;
 • gebruik van OV te stimuleren.


Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van de verschillende initiatieven die wij ondersteund en/of ontwikkeld hebben.

Sponsoring kinderboek 'De spoken van het Stadhuis' en voorleessessies

We sponsorden de ontwikkeling van het kinderboek ‘De spoken van het Stadhuis’. Dit boek is in 2022 uitgegeven  ter gelegenheid van de viering van het 900-jarig bestaan van de stad Utrecht. Wekelijks lezen onze advocaten en medewerkers uit dit kinderboek voor aan kinderen in bibliotheken in Utrecht en delen we het kinderboek ook uit. 

Sponsoring kinderboek 'De spoken van het Stadhuis' en voorleessessies
Sponsoring kinderboek 'De spoken van het Stadhuis' en voorleessessies

Samenwerking stichting 'Taal Doet Meer'

In 2022 zijn we een samenwerking gestart met de stichting ‘Taal Doet Meer’. Taal Doet Meer wil eraan bijdragen dat Utrechters elkaar begrijpen en verstaan. Zij zorgen er met een netwerk van vrijwilligers en partners voor dat taal geen belemmering vormt om mee te doen in de Utrechtse samenleving. Wij ondersteunen diverse initiatieven van de stichting waaronder een scholenproject waarbij wij kinderen het belang van taal willen bijbrengen.

Samenwerking stichting 'Taal Doet Meer'
Samenwerking stichting 'Taal Doet Meer'

Scholenproject Oefenrechtbank

In 2023 starten we een nieuw project op basisscholen in Utrecht waar taalachterstand een rol speelt, in de vorm van een oefenrechtbank. In de klas vertellen wij de kinderen (groep 6/7/8) over ons vak, de rechtspraak en het belang van taal. We gaan aan de slag met een casus en het voorbereiden van een pleitnota. De kinderen zullen de pleitnota in een echte toga voordragen voor de rechters in een nagespeelde rechtszaak. Op deze manier proberen we de kinderen het belang van taal bij te brengen en hen te enthousiasmeren.

Scholenproject Oefenrechtbank
Scholenproject Oefenrechtbank

Verklaring 'StandFirm'

Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in 2022 heeft Else Loes Pasma (Managing Partner) een oproep gedaan aan alle top 50 advocatenkantoren om een ​​verklaring te ondertekenen waarin ze vraagt te stoppen met het vertegenwoordigen van de belangen van degenen die (direct) de oorlog tegen Oekraïne faciliteren. 20 kantoren ondertekenden de verklaring. Na publicatie sloten veel kantoren zich aan. Diverse media besteedden aandacht aan de actie: zie artikel op Mr.Online en het artikel op Risk & Business.

Verklaring 'StandFirm'
Verklaring 'StandFirm'

Opruimactie Park Lepelenburg

Een lokale actie is onze opruimactie in Park Lepelenburg. Het park voor ons kantoor was na zonnige dagen tijdens de laatste lockdown in 2021 bezaaid met zwerfvuil. Dit probleem werd elke dag groter dus besloten wij het park zelf schoon te maken om bewustwording te vergroten. Een week lang hebben we dagelijks aan het begin van de werkdag met kantoorgenoten het park opgeruimd. We ontvingen veel positieve reacties van omwonenden en landelijke kranten en tv besteedden aandacht aan dit initiatief (bekijk hier het artikel en de video op RTV Utrecht).

Opruimactie Park Lepelenburg
Opruimactie Park Lepelenburg