Commerciële Contracten

Commerciële Contracten

Gaat u (samen)werken met bijvoorbeeld een leverancier, franchisenemer of distributeur, en wilt u dat contractueel goed vastleggen? Heeft u een consortiumovereenkomst gesloten met buitenlandse partners en wilt u weten wat uw handelingsruimte is? Of wilt u een langdurige samenwerking beëindigen, maar staat het contract dat niet toe? De advocaten van Wijn & Stael helpen u graag hierbij.

Uw commerciële contracten in goede handen
Commerciële contracten spelen een cruciale rol in elke fase die uw onderneming doormaakt. Om succesvol te kunnen werken met zakelijke partners is het belangrijk dat de afspraken helder zijn, zodat u weet wat u aan elkaar hebt, welke voorwaarden er gelden en wie waarvoor aansprakelijk is. De specialisten van Wijn & Stael adviseren u zich graag over de vereiste contracten. Zij stellen overeenkomsten op, adviseren u over de uitvoering, aanpassing of beëindiging daarvan, en staan u bij in contractuele geschillen.. Dat doen ze wanneer het gaat om partijen in Nederland én wanneer uw contractspartij zich in het buitenland bevindt.

Maatwerk voor mkb tot multinationals
Door hun rijke ervaring weten onze advocaten precies wat de werking van een contract is en wat de risico’s zijn als zaken niet goed zijn vastgelegd. Ze stellen de juiste vragen, komen snel tot de kern en leveren altijd maatwerk. Bovendien volgen ze de wetgeving en jurisprudentie op de voet. Niet voor niets kiezen veel cliënten voor Wijn & Stael als preferred lawyer.

Voor elk commercieel contract
De advocaten van Wijn & Stael staan bekend om hun brede oriëntatie. Zij betrekken bij hun werk niet alleen het contractenrecht, maar weten ook wanneer bijvoorbeeld het ondernemingsrecht, het mededingingsrecht, het arbeidsrecht of privacy-issues een rol spelen. Bovendien hebben ze veel kennis van internationale regelingen en verdragen, zoals het Weens koopverdrag. U kunt op hen rekenen als het gaat om onder andere:

 • algemene voorwaarden
 • intentieverklaringen, letters of intent en term sheets
 • distributie-, agentuur- en franchiseovereenkomsten
 • (langdurige) koop- en leveringscontracten
 • samenwerkings- en consortiumovereenkomsten
 • Service Level Agreements (SLA’s)
 • inkoop- en verkoopovereenkomsten
 • geheimhoudingsovereenkomsten (NDA’s)
 • overeenkomsten van opdracht

 

Amerikaanse contracten
Wij kunnen u niet alleen over Nederlandse, maar ook over Amerikaanse contacten adviseren. Daarvoor hebben wij de USA Desk. Vanuit ons kantoor in Washington DC adviseert Jochem Dousi Nederlandse bedrijven die zakendoen in Amerika bij het opstellen en reviewen van Amerikaanse contracten

Als u in Nederland handelt met een klant, leverancier of zakenpartner, kunt u altijd terugvallen op het Burgerlijk Wetboek. Maar in de Verenigde Staten bestaat dat niet. Ook kunt u niet vertrouwen op een mondeling akkoord, of op begrippen als redelijkheid en billijkheid. Het enige wat telt, is het contract dat u sluit. Daarom is het belangrijk om hier elke afspraak minutieus in vast te leggen. En om elk contract dat u ontvangt, te analyseren tot in het kleinste detail.

Om u daarbij te ondersteunen heeft Wijn & Stael de USA Desk. Advocaat Jochem Dousi  stelt voor u contracten op die ‘USA-proof’ zijn. Ook adviseert hij u over aansprakelijkheidsrisico’s en hoe u die kunt voorkomen. Daarnaast beoordeelt hij de contracten die u van uw Amerikaanse zakenpartners krijgt. 

Voor alle contracten die u in de VS nodig heeft
Om uw aansprakelijkheid te beperken en schadeclaims te voorkomen, zijn goede contracten en overeenkomsten onontbeerlijk.  De USA Desk ondersteunt u bij het opstellen, reviewen en uitonderhandelen van de volgende Amerikaanse contracten:

 • Samenwerkingsovereenkomsten
 • Inkoop- en verkoopcontracten
 • Algemene voorwaarden
 • Leveringscontracten
 • IT-contracten
 • SaaS-overeenkomsten
 • Licentieovereenkomsten
 • Distributieovereenkomsten
 • Service level agreements (SLA’s)
 • Geheimhoudingsovereenkomsten (NDA’s)
 • Intentieverklaringen (LOI’s)

Geïnteresseerd?
Maak hieronder kennis met onze advocaten contractenrecht en neem contact op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Gerelateerde updates