Maaike Faber werkt sinds 2015 bij Wijn & Stael en is gespecialiseerd in arbeidsrecht. Zij staat werkgevers en werknemers bij in tal van arbeidsrechtzaken, bijvoorbeeld op het gebied van individueel en collectief ontslag, medezeggenschap en cao’s. Bijzondere kennis heeft zij van de Wet normering topinkomens.

Praktische adviezen en transparante communicatie
Maaike is een nuchtere, energieke en praktische advocaat. Cliënten kunnen bij haar rekenen op bruikbare adviezen. Ze betrekt hen bij elke strategische afweging en geeft daarbij haar eerlijke visie op de zaak. Daarbij heeft ze een passie voor het arbeidsrecht: “De relatie tussen werkgevers en werknemers wordt gekenmerkt door ongelijkheid én afhankelijkheid. Tegelijkertijd is het rechtsgebied constant in beweging. Dat maakt conflicten op dit gebied zo ingewikkeld. Ik ben advocaat geworden om mensen hierbij te helpen en met behulp van de wet een zo goed mogelijk resultaat te bereiken.”

Publicaties en blogs over arbeidsrecht
Maaike werkte eerder bij De Brauw Blackstone Westbroek en bij Shell. Ze publiceert regelmatig juridische artikelen, schrijft noten voor de Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR) en publiceert blogs op de arbeidsrechtwebsite van de Sdu.

Nevenfuncties & lidmaatschappen

 • Lid van VAAMN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Midden-Nederland)
 • Lid van VAAN (Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten)

Opleiding

 • Postacademische leergang arbeidsrecht (Erasmus Universiteit, 2014, cum laude)
 • Nederlands recht (Rijksuniversiteit Groningen, 2009, cum laude)

Aanbevelingen

 • Legal500 - 2024: ‘Maaike Faber specialises in employment law and really knows her stuff! She knows how to compile a compelling narrative that can highlight the injustice of a situation and swiftly ties it to the decrees and code of the Dutch legal system. Her energy is next to none and she will see the case through to the end.’

Cases

 • Maaike adviseerde een werkgeversorganisatie die een aantal vakbonden niet wilde toelaten tot het cao-overleg, wegens een ernstig verstoorde relatie.
 • Ook adviseerde ze een ondernemingsraad inzake een adviesaanvraag over de integratie van het bedrijf bij de moedervennootschap. Bijzonder aan de zaak was dat de ondernemer de ondernemingsraad op alle mogelijke manieren buiten spel probeerde te zetten.
 • Maaike adviseerde de raad van commissarissen van een zorginstelling bij het ontslag van haar bestuurder. De zaak was complex doordat de Wet normering topinkomens van toepassing was.
 • Ook adviseerde ze een bedrijf waarvan de bedrijfsactiviteit door een ander bedrijf werd overgenomen. Hierdoor ontstond een conflict over de overgang van onderneming. De procedure hierover is uiteindelijk door de cliënt gewonnen.
 • Maaike voerde namens enkele werknemers een procedure over de uitleg van een cao-bepaling. Ook begeleidde zij een bestuurder van een beursgenoteerd bedrijf bij zijn ontslag. Bijzonder was dat de werkgever geen enkele legitieme grond had om de bestuurder te ontslaan. Maaike heeft daarom een riante vertrekregeling voor hem bewerkstelligd.

Publicaties

 • Ondernemingsrecht 2015/24, noot bij Gerechtshof Amsterdam 27 februari 2014. Publicatie weergeven.
 • Arbeidsrecht 2017/3: “Non-activiteit onder de WNT: prevaleert de letter of de geest”. Publicatie weergeven.
 • TAP 2019/112: “De (on)mogelijkheid om een minimale afscheidsregeling te treffen met een topfunctionaris”. Publicatie weergeven.
 • TAP 2020/247: Het mysterie van de cumulatiegrond: wanneer is het genoeg?”. Publicatie weergeven.
 • TAP 2022/115: “Artikel 30 WOR; wel blaffen, maar niet bijten”. Publicatie weergeven.

Verder diverse noten in de JAR:

Rechtsgebiedenregister
Maaike heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Arbeidsrecht (Collectief ontslag, Internationaal arbeidsrecht, Medezeggenschap, Pensioenen)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Laatste updates van Maaike