Medezeggenschap
  • Ondernemingsrecht

Medezeggenschap

Goede medezeggenschap is in het belang van de ondernemingsraad én de onderneming. Maar hoe bereik je dat? Door een goede relatie te bouwen en te onderhouden, door voortdurend met elkaar in gesprek te blijven én met oog voor de wet- en regelgeving. De wet- en regelgeving bepaalt namelijk waar de medezeggenschap ten minste uit moet bestaan.

Wij staan zowel ondernemingen als ondernemingsraden bij in het creëren van goede medezeggenschap. Wij adviseren hen over hun rechten en plichten, begeleiden hen in medezeggenschapsprocessen, helpen bij onderhandelingen en zijn sparringpartner. Als het nodig is, voeren we procedures. 

Op deze pagina vind je al onze blogs en podcasts over medezeggenschap. 
Meer informatie over de rol van de ondernemingsraad in reorganisaties, vind je op onze reorganisatiepagina.

Goede medezeggenschap is in het belang van de ondernemingsraad én de onderneming

Beluister de podcastaflevering over het ideale adviestraject

Beluister deze aflevering op Spotify

Beluister deze aflevering op Spotify

Gerelateerde updates Medezeggenschap