Groene belangen in de beroepsprocedure: afwegen of afwijzen?

Aangemaakt: 23 februari 2024

Groene belangen in de beroepsprocedure: afwegen of afwijzen?

Aandeelhouders die bedrijven aanspreken op hun niet-zo-duurzaamheidsbeleid, duurzame belangengroepen die aansprakelijkheidsprocedures voeren en het OM dat (na vele aangiftes) strafrechtelijk onderzoek doet naar vervuiling door bedrijven. Who’s next in de juridische duurzaamheidsstrijd? 

Misschien wel de ondernemingsraad.

De ondernemingsraad heeft immers een adviesrecht over besluiten over milieuzorg. Maar, ook andere besluiten waarover de ondernemingsraad om advies moet worden gevraagd, hebben gevolgen voor milieu en klimaat. De ondernemingsraad kan hier in zijn advies aandacht aan schenken. 

Indien een ondernemer afwijkt van het advies van de ondernemingsraad kan deze een beroepsprocedure starten. In die procedure toetst de Ondernemingskamer of de ondernemer bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot het besluit kon komen. 

Karlijn van der Heijden onderzocht in een artikel voor het Tijdschrift Arbeidsrecht praktijk in hoeverre duurzaamheidsoverwegingen kunnen meewegen bij die belangenafweging. 

In het artikel bespreekt zij onder andere:

  • in hoeverre maatschappelijke belangen, zoals de zorg voor het milieu en klimaat, als zelfstandig belang kunnen meewegen in de beroepsprocedure; 
  • in hoeverre een ondernemer zich kan verschuilen achter het feit dat bedreiging van het milieu en klimaat niet alleen door de ondernemer wordt veroorzaakt, maar door veel meer actoren;
  • in hoeverre zelf opgelegde doelstellingen of deelname aan duurzaamheidcodes en pledges gewicht in de schaal leggen; en
  • in hoeverre toezeggingen aan of afspraken met de ondernemingsraad over verduurzaming meewegen.

Wil je het artikel lezen? Neem gerust contact op met Karlijn van der Heijden. Zij stuurt het je graag toe. 

Gerelateerde updates