Mr.
Mr. M.E. ten Brinke Marlieke Senior Advocaat

Marlieke ten Brinke werkt sinds 2014 als advocaat bij Wijn & Stael en is gespecialiseerd in het voeren van complexe procedures. Ze procedeert en adviseert op het terrein van het insolventierecht, ondernemingsrecht, overeenkomstenrecht en aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast treedt ze op in cassatieprocedures bij de Hoge Raad. Onder haar cliënten bevinden zich grote ondernemingen, banken en curatoren.

Analytisch advocaat met scherpe pen
Marlieke is een enthousiaste, ambitieuze en analytische procesadvocaat. Voor iedere zaak zet ze zich 100 procent in, om zo het beste resultaat voor haar cliënt te behalen. Ze weet een zaak snel te doorgronden, kan vlot verbanden leggen en standpunten helder verwoorden. “Ik vind het uitdagend om complexe juridische zaken te analyseren en die analyse op een heldere en overtuigende manier op papier te zetten. Ook draag ik als cassatieadvocaat graag een steentje bij aan de rechtsontwikkeling.“

Specialist in proces- en insolventierecht
Marlieke kreeg een eervolle vermelding voor haar masterscriptie over de beschikkingsmogelijkheden van een koper onder eigendomsvoorbehoud. Daarnaast heeft ze artikelen gepubliceerd op het gebied van het insolventie(proces)recht en geeft ze cursussen op het gebied van het burgerlijk procesrecht. 

Nevenfuncties & lidmaatschappen

 • Lid van de VCCA (Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten)
 • Lid van de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Procesrecht)

Opleiding

 • Specialisatieopleiding civiele cassatieadvocatuur, PAO Universiteit Leiden (2017)
 • Certificaat financial accounting, UC Berkeley, Californië (2013)
 • Privaatrecht (cum laude), Universiteit Utrecht (2014)

Cases

 • Marlieke procedeerde bij het Hof Arnhem-Leeuwarden over de vraag of een kredietinperking door een bank het faillissement van een bedrijf had veroorzaakt en de bank daarvoor aansprakelijk kon worden gehouden (ECLI:NL:GHARL:2020:4040, Curatoren Hakenberg c.s./Rabobank).
 • Ook procedeerde ze bij de Rechtbank Midden-Nederland over een verzoek tot ontslag van curatoren (ECLI:NL:RBMNE:2019:4391, Verzoekers/Curatoren Vidrea Retail).
 • Daarnaast procedeerde ze bij het Hof Arnhem-Leeuwarden over een executoriale verkoop ex art. 3:251 lid 2 BW, die tussen de pandhouder, pandgever en leverancier onder eigendomsvoorbehoud was overeengekomen (ECLI:NL:GHARL:2019:492, Rabobank/Bewindvoerder).
 • Marlieke trad op in diverse cassatiezaken. Zie daarvoor de cases van onze sectie Cassatie.

Rechtsgebiedenregister
Marlieke heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Cassatie (civiel)
 • Insolventierecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.