Vastgoed

Vastgoed

De vastgoedsector is continu in beweging, ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Hierbij komen veel juridische aspecten om de hoek kijken, waarbij het publiekrecht en het privaatrecht vaak samenkomen. De vastgoedadvocaten van Wijn & Stael hebben ruime ervaring in deze rechtsgebieden. Zij gebruiken hun kennis om u adviezen te geven waar u direct mee verder kunt. Daarnaast stellen ze waterdichte overeenkomsten op, onderhandelen ze scherp met de wederpartijen en procederen ze met verve bij de rechtbank, het hof, de Hoge Raad, de Raad van State en bij arbitrage-instituten.

Voor alle juridische aspecten van vastgoed
Onze vastgoedadvocaten werken voor een breed scala aan cliënten. Van projectontwikkelaars, vastgoedfinanciers, vastgoedeigenaren en -beleggers tot architecten, overheden en zorginstellingen. U kunt bij hen terecht voor alle juridische aspecten van het vastgoed. Onze specialisten zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, begeleiden u en uw zaak van a tot z en voorzien u van adviezen waar u direct mee verder kunt.  

Specialisten in civiel recht en bestuursrecht
Een civiele vastgoedzaak staat niet altijd op zichzelf. Zo zijn er bij gebieds- en herontwikkelingszaken vaak ook bestuursrechtelijke kwesties aan de orde. Denk aan vereiste vergunningen, wijzigingen in het omgevingsplan of voorschriften uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Voor de vastgoedadvocaten van Wijn & Stael is dat hun dagelijks werk: zij zijn gewend om een zaak altijd vanuit beide rechtsgebieden te bekijken. 

Praktische aanpak en heldere adviezen
Cliënten komen graag bij onze vastgoedadvocaten terug. Dat komt door hun praktische aanpak, hun heldere advisering en hun brede blik. U kunt onder meer bij hen terecht voor advies of geschillen over:

  • huurrecht (bedrijfs- en woonruimte)
  • bouwrecht
  • aanbestedingsrecht
  • vastgoedfinancieringen
  • zakelijke rechten (zoals erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden)
  • overeenkomsten (zoals huur-, koop-, architecten- aannemings- en bouwteamovereenkomsten)
  • nieuwbouw- en herontwikkelingsprojecten

Cassatie en vastgoed
Het vastgoedrecht is voortdurend aan verandering onderhevig en bij vastgoedzaken spelen vaak grote belangen. Het komt dan ook regelmatig voor dat vastgoedzaken worden voorgelegd aan de Hoge Raad. Onze cassatieadvocaten hebben ruime ervaring in het voeren van procedures (inclusief prejudiciële procedures) bij de Hoge Raad. 

Geïnteresseerd?
Maak hieronder kennis met onze vastgoedadvocaten en neem contact op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.