Huurrecht

Huurrecht

Wijn & Stael heeft advocaten in huis die elk detail van het huurrecht kennen. Daardoor kunnen ze u uitstekend adviseren over alle vraagstukken waar u bij de huur of verhuur van woningen of bedrijfspanden tegenaan loopt. Ontstaat er een geschil met de andere partij en komt u er samen niet uit? Dan kunt u erop rekenen dat onze advocaten uw zaak met verve verdedigen bij de civiele rechter of de Huurcommissie.

Opstellen en beëindigen van huurovereenkomsten
Voor huur en verhuur gelden een aantal dwingendrechtelijke regels. Die zijn voor woonruimte, winkels, kantoren en onbebouwde onroerende zaken zoals bijvoorbeeld parkeerterreinen, verschillend. Ook zijn er bijzondere regels voor te renoveren of nieuw te bouwen objecten. Daarom is het belangrijk om voor elk object een passende huurovereenkomst op te stellen. De huurrechtadvocaten van Wijn & Stael doen dat graag voor u. Daarnaast kunnen ze huurcontracten van andere partijen beoordelen of hierover voor u onderhandelen. Wilt u als verhuurder een huurovereenkomst opzeggen? Dan moet u daar redenen voor hebben die juridisch aanvaardbaar zijn. Denk aan renovatie of dringend eigen gebruik, of een huurachterstand of ernstige overlast door de huurder. Onze advocaten helpen u om die redenen te onderbouwen en uw doel, zo nodig via een rechtszaak, te bereiken. Ook staan ze u bij in eventuele ontruimingsprocedures.

Altijd op de hoogte van de nieuwste wet- en regelgeving
De advocaten van onze sectie Huurrecht onderscheiden zich door hun brede kennis en hun pragmatische aanpak. Belandt u in een geschil over bijvoorbeeld een huurprijsherziening, servicekosten of gebreken aan de gehuurde ruimte? Of over een koopoptie of afwijkend beding in een huurcontract? Dan maken zij allereerst een grondige analyse van uw positie en mogelijkheden. Vervolgens onderhandelen ze met de wederpartij of starten ze een procedure bij de civiele rechter. Ze zijn op de hoogte van de meest recente regelgeving en kunnen daar gericht op inspelen. Bovendien kunt u bij hen terecht met vragen over de energielabel C-verplichting voor kantoren, huurprijsindexatie, toekomstige wijzigingen in het woningwaarderingsstelsel en huurprijsvermindering bij onvoorziene omstandigheden. 

Ervaring met alle aspecten van het huurrecht
Onze huurrechtadvocaten werken voor een breed scala aan cliënten: van (institutionele) beleggers en projectontwikkelaars tot zorginstellingen, overheden en woningcorporaties. Ze houden ervan om creatieve oplossingen te vinden voor de meest uiteenlopende vraagstukken. U kunt hen onder meer inschakelen voor: 

  • het opstellen en uitonderhandelen van huurovereenkomsten voor bestaande, nieuwe en te verbouwen panden;
  • het opzeggen van huurovereenkomsten op grond van renovatie, dringend eigen gebruik en/of belangenafweging;
  • bijstand bij geschillen over de gebrekenregeling en over huurprijsvermindering bij gebreken;
  • bijstand bij geschillen over koopopties en over afwijkende bedingen in een huurovereenkomst;
  • advies over het tijdelijk verhuren van woonruimte;
  • advies over koppelbedingen bij zorgvastgoed;
  • bijstand bij ontruimingsprocedures en bij geschillen over ontruimingsbescherming;
  • advies over huurprijsindexeringen en huurverhogingen.

Geïnteresseerd?
Maak hieronder kennis met onze huurrechtadvocaten en neem contact op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.