Patricia Kleijn werkt sinds 1999 bij Wijn & Stael en is advocaat en managing partner. Ze is gespecialiseerd in huur-, bouw-, architecten- en aanbestedingsrecht en begeleidt cliënten bij vastgoedontwikkelingen en transacties, bij de contractering van duurzame-energieprojecten en bij huur- en bouwrechtelijke geschillen. Ook heeft ze veel kennis van asbestzaken en van vastgoedrechtelijke problematiek in de zorg.

Eerlijk en betrokken
Patricia is een betrokken en resultaatgerichte advocaat. Ze hecht eraan om haar cliënten – in het belang van hun onderneming – altijd eerlijk advies te geven. Ze is een snelle denker, die zich graag verbindt met de cliënt en er alles aan doet om een zaak zowel juridisch als technisch volledig te doorgronden. “Mijn drijfveer is om optimale resultaten te bereiken. Daarnaast houd ik ervan om in een processtuk of pleidooi een case zodanig neer te zetten dat je niet om ons standpunt heen kunt.”

Publiek- en privaatrecht
Patricia heeft jarenlange ervaring in het omgevingsrecht en opereert efficiënt op het snijvlak van het publiek- en privaatrecht. Ze is sterk in complexe zaken die vragen om een strategische aanpak.

Nevenfuncties & lidmaatschappen

 • Lid van de raad van toezicht van Stichting NJHC Beheer
 • Lid van de adviescommissie huurrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten
 • Lid van de Vereniging voor Bouwrecht
 • Lid van de Vereniging voor Aanbestedingsrecht

Opleiding

 • Specialisatieopleiding Onroerend Goedrecht, Grotius Academie (2006, cum laude)
 • Nederlands Recht, Privaatrecht, Universiteit Utrecht (1998)

Cases

 • Patricia heeft voor een institutionele belegger een gerechtelijke procedure gevoerd over het SCIA-model, bouwtijdverlenging, meerwerk, kortingen en matiging. Door zich grondig te verdiepen in de technische materie en het SCIA-model, wist ze deze procedure voor de belegger te winnen.
 • Ook heeft Patricia een belegger bijgestaan bij onderhandelingen met een gemeente om te komen tot een bestemmingswijziging (kruimelgeval) bij een transformatieplan. Vervolgens heeft ze een gerechtelijke procedure gevoerd over de vraag of de afspraken over middeldure huur en een hoge exploitatievergoeding, die de gemeente in een anterieure overeenkomst had opgelegd, stand konden houden.
 • Patricia adviseerde een belegger over de precontractuele fase en over de strategie en de mogelijkheid om zich zonder vergoeding van kosten of schade terug te trekken uit een vastgoedtransactie.
 • Daarnaast heeft ze een kerkelijke instelling bijgestaan bij het onderhandelen over de verkoop van gronden ten behoeve van gebiedsontwikkeling, over de verkoop van opstallen in combinatie met een renovatie, en over het sluiten van een aannemings-, huur- en onderhuurovereenkomst.
 • Patricia adviseerde een grote aannemer bij de vraag of een afspraak met een Provincie over het vergoeden van de kosten van verkeersborden en verkeerstekens en onderhoud van wegen geoorloofd was. Daarbij ging het niet alleen om de uitleg van een overeenkomst, maar ook om de privaatrechtelijke doorkruising van een publiekrechtelijke regeling.
 • Patricia heeft een zorginstelling bijgestaan bij de contracten voor de bouw en verhuur van haar terrein aan een ziekenhuis, bij de aankoop van een perceel grond, en bij de goedkeuring van het College Sanering Zorg. Bijzonder in deze zaak was de strategie om zonder onaanvaardbare risico’s tot een overeenkomst te komen en te zorgen voor de juiste zekerheden.

Rechtsgebiedenregister
Patricia heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Huurrecht (Bedrijfsruimte, Woonruimte)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.