Bouwrecht

Bouwrecht

Bent u als opdrachtgever, aannemer, architect of projectontwikkelaar bij een geschil betrokken? Dan kunt u rekenen op de bouwrechtadvocaten van Wijn & Stael. Met hun actuele juridische en technische kennis hebben ze al veel cliënten succesvol bijgestaan.

Van aannemingsovereenkomsten tot verborgen gebreken
Elk bouwproject begint met de juiste overeenkomsten. Denk aan een (turn key-) aannemingsovereenkomst, een architectenovereenkomst of een bouwteamovereenkomst. Onze advocaten stellen deze overeenkomsten voor u op, beoordelen ze en onderhandelen hierover met de andere partij. Daarnaast adviseren ze u over tal van kwesties die bij bouwprojecten de kop op kunnen steken. Bijvoorbeeld over de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, over kortingsregelingen bij een vertraagde oplevering, kostenoverschrijdingen en schade, of over het beëindigen van een architectenovereenkomst. Lukt het niet om geschillen hierover onderling op te lossen? Dan procederen onze advocaten voor u bij de civiele rechter of de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen.

Sterk in complexe bouwtechnische zaken 
De kracht van onze sectie Bouwrecht zit in de ervaring die de advocaten hebben met  complexe zaken en projecten. Daarbij spelen naast het bouwrecht vaak ook het verbintenissenrecht en het procesrecht een rol. Onze advocaten zijn juridisch breed georiënteerd en werken samen met de beste deskundigen op bouwtechnisch gebied. Zo zorgen ze ervoor dat ze de technische kant van de discussie volledig begrijpen, waardoor ze die goed kunnen toelichten voor de rechter. Onze bouwrechtadvocaten zijn ervaren in het lezen en begrijpen van bestekken, asbestrapportages of andere technische documenten. Bovendien hebben ze veel kennis van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), die op 1 januari 2024 in werking is getreden. Deze wet heeft veel invloed op het bouwproces en op de aansprakelijkheid van aannemers. Daarom bespreken onze advocaten graag met u hoe u hier het best op kunt anticiperen.

Inzetbaar op alle momenten in het bouwproces
Onze bouwrechtadvocaten werken voor aannemers, architecten, projectontwikkelaars, zorginstellingen, woningcorporaties, gemeenten en institutionele beleggers.  U kunt bij hen terecht als u advies of juridische bijstand nodig heeft voor onder meer:

 • aannemingsovereenkomsten of koopovereenkomsten (met of zonder toepassing van de UAV 2012 of de UAV-GC);
 • architectenovereenkomsten (al dan niet met toepassing van de DNR 2011);
 • samenwerkingsverbanden en bouwteamovereenkomsten;
 • geschillen over vertraging, verborgen gebreken, meerwerk of minderwerk;
 • korting bij te late oplevering;
 • asbestgeschillen;
 • aansprakelijkheid voor schade of technische gebreken;
 • kostenverhogende omstandigheden;
 • verjaring of vervallen van aansprakelijkheid;
 • overschrijding van het bouwkostenbudget;
 • beëindiging van een architectenovereenkomst;
 • implicaties van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Geïnteresseerd?
Maak hieronder kennis met onze bouwrechtadvocaten en neem contact op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Gerelateerde updates