Elisabeth Sneeuw werkt sinds 2018 bij Wijn & Stael en is gespecialiseerd in huurrecht, bouwrecht, architectenrecht en aanbestedingsrecht. Ze begeleidt onder meer (ver)huurders van vastgoed bij de totstandkoming en uitvoering van huurovereenkomsten. Ook adviseert ze en procedeert ze over aanbestedingsprocedures en aansprakelijkheidsvraagstukken in de bouw. Bovendien heeft ze veel kennis van adviseursovereenkomsten voor architecten.

Creatieve aanpak van niet-alledaagse zaken
Elisabeth is een bevlogen advocaat met een sterk analytisch en verbindend vermogen. Ze bijt zich graag vast in niet-alledaagse zaken, die vragen om een creatieve aanpak. Daarbij werkt ze nauw samen met de cliënt en verdiept ze zich grondig in zijn situatie en belangen. “Ik raak gemotiveerd van zaken die net dat beetje extra vragen om tot een optimale oplossing te komen. Daarbij hecht ik veel waarde aan de kwaliteit en praktische toepasbaarheid van mijn advies.”

Ervaring in privaat- en publiekrecht
Elisabeth schreef haar afstudeerscriptie over de wezenlijke wijziging in het aanbestedingsrecht, een onderwerp op het snijvlak van het privaat- en publiekrecht. Ze deed als werkstudent ervaring op bij grote advocatenkantoren en kijkt terug op een succesvolle topsportcarrière.

Nevenfuncties & lidmaatschappen
Lid van Jong Onroerend Goed Utrecht (JOU)

Opleiding

  • Master Privaatrecht, Universiteit van Amsterdam

Cases

  • Elisabeth heeft een woon(zorg)organisatie geadviseerd over het vaststellen en verhogen van de servicekosten inzake geliberaliseerde woonruimten, en de taak van de huurdersvereniging daarin. Daarbij lag de focus op de bevoegdheden van de huurdersvereniging op grond van de Wet op het overleg huurders verhuurder.
  • Ook heeft Elisabeth grote architectenbureaus bijgestaan bij het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van adviseursovereenkomsten (op grond van de DNR 2011). Daarbij heeft ze architecten geadviseerd over de (mogelijke) risico’s en veelvuldig onderhandeld met de opdrachtgevers.
  • Daarnaast heeft Elisabeth meerdere cliënten geadviseerd bij de realisatie en transformatie van onroerend goed, waarbij ze onder meer de huurovereenkomsten, realisatieovereenkomsten en aannemingsovereenkomsten heeft opgesteld.
     

Rechtsgebiedenregister
Elisabeth heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Huurrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.
 

De laatste updates van Elisabeth