Aanbestedingsrecht

Aanbestedingsrecht

Voor aanbestedingen en tenders geldt strikte wet- en regelgeving. Zo zijn er regels voor de aanbestedingsdocumentatie en voor het verloop van de procedure. Maar ook voor de selectie- en gunningscriteria en voor de uitsluitingsgronden. Hoe zorgt u er als aanbestedende dienst voor dat u zich aan alle regels in de Aanbestedingswet houdt? En wat kunt u als inschrijvende onderneming doen als u denkt dat de regels niet goed zijn gevolgd? Beide partijen zijn van harte welkom om contact op te nemen met de sectie Aanbestedingsrecht van Wijn & Stael. Onze advocaten kennen de Aanbestedingswet als geen ander en kunnen u bijstaan bij elke stap in het aanbestedingsproces.

Juridische bijstand voor aanbestedende diensten
De Aanbestedingswet steunt op een aantal uitgangspunten, zoals het gelijkheidsbeginsel, het transparantiebeginsel en het proportionaliteitsbeginsel. Schakelt u onze aanbestedingsadvocaten in, dan weet u zeker dat u aan deze beginselen voldoet. Zo stellen ze transparante aanbestedingsdocumentatie op of beoordelen ze deze voor u. Ook helpen ze u om de gunningsbeslissing te motiveren en om bezwaren daartegen effectief te bestrijden. Daarnaast toetsen ze uw gunningscriteria aan het proportionaliteitsbeginsel. Dat betekent dat deze in verhouding moeten staan tot de aard en omvang van de opdracht. Ontstaat er desondanks toch een geschil? Dan procederen onze advocaten met verve voor u bij de civiele rechter of de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Juridische bijstand voor inschrijvers op aanbestedingen
Heeft u ingeschreven op een aanbesteding of wilt u dat doen, en loopt u daarbij tegen juridische vragen aan? Ook dan kunt u terecht bij de aanbestedingsadvocaten van Wijn & Stael. Bijvoorbeeld als u bent uitgesloten van deelname en zich afvraagt of dat wel klopt met het gelijkheidsbeginsel. Of als de gestelde eisen u niet proportioneel lijken, of de opdracht volgens u onterecht aan een ander is gegund. Onze advocaten adviseren u over de te nemen stappen of tekenen bezwaar voor u aan bij de aanbestedende dienst. Ook kunnen ze voor u onderhandelen met de andere partij of een procedure aanspannen bij de rechtbank of de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Praktische aanpak en deskundige advisering
Het werk van onze sectie Aanbestedingsrecht kenmerkt zich door een gedegen en praktische aanpak. Onze advocaten verdiepen zich grondig in uw branche en doen uitgebreid onderzoek naar de relevante feiten, belangen, kansen en knelpunten. Die kennis gebruiken ze om u adviezen te geven waar u direct mee aan de slag kunt. U kunt onze aanbestedingsadvocaten inschakelen bij:

  • vragen over de verplichting om aan te besteden en de uitzonderingen daarop
  • het opstellen of beoordelen van uw aanbestedings- of inkoopbeleid en uw aanbestedingsdocumentatie
  • vragen over selectie- en gunningscriteria, uitsluitingsgronden en de regels voor de aanbestedingsprocedure
  • vragen over wezenlijke wijzigingen in de aanbestede opdracht, tijdens of na de aanbestedingsprocedure
  • het maken van bezwaar of het behandelen van bezwaarschriften tegen een gunningsbeslissing
  • het voeren van procedures bij aanbestedingsgeschillen

Geïnteresseerd?
Maak hieronder kennis met onze aanbestedingsadvocaten en neem contact op voor een vrijblijvend ori├źnterend gesprek.