Zorg

Zorg

Juridische expertise bij complexe problemen binnen de zorg
Veel zorginstellingen zien zich in toenemende mate geconfronteerd met vraagstukken op het gebied van het ondernemingsrecht. De advocaten van Wijn & Stael zijn goed thuis in de wereld van de zorg en zetten hun brede ondernemingsrechtelijke ervaring graag in om de adviezen op maat te geven en conflicten te voorkomen of op te lossen. Zij adviseren zorginstellingen en zorgaanbieders op het terrein van het ondernemingsrecht, bestuurlijke conflicten, governance-vraagstukken, financiering en vastgoed. Staat uw onderneming voor een complex juridisch vraagstuk, dan kunt u rekenen op onze brede expertise.

Strategische aanpak van conflicten in de zorg
Een zorginstelling heeft vaak te maken met een reeks aan stakeholders: van cliëntenraden tot zorgverzekeraars, van zorgprofessionals tot interne en externe toezichthouders. Bovendien is de maatschappelijke en politieke druk groot en staan financiën regelmatig onder druk. Onze zorgadvocaten kennen dat krachtenveld als geen ander. Daarom staan ze u effectief bij als er vraagstukken zijn of conflicten dreigen. Door hun strategisch en juridisch inzicht weten ze welke stappen gezet moeten worden om deze zaken succesvol op te lossen. Het resultaat is dat de balans en rust in uw organisatie worden hersteld, waardoor de aandacht weer voluit kan gaan naar uw core business: de patiëntenzorg.

Herstructureringen, fusies en financiering
Van zorginstellingen wordt steeds meer verwacht als het gaat om kostenbesparing, doelmatigheid en samenwerking. Tegelijkertijd gelden er steeds strengere regels voor bijvoorbeeld governance. Onze advocaten hebben ervaring op elk gebied en beschikken over actuele kennis van de Governancecode Zorg en de Wet Normering Topinkomens. Daardoor kunnen ze u uitstekend adviseren over herstructureringen en herfinanciering, over de inrichting van complexe zorgorganisaties en over reorganisaties, medezeggenschap en samenwerkingsovereenkomsten. Staat er een fusie of splitsing op stapel, dan begeleiden ze u door het hele traject. Dreigt er een faillissement, dan zetten ze alle middelen in om dat af te wenden. Een ervaren team staat klaar om de continuïteit van uw zorginstelling te borgen.

Voor elke juridische kwestie in de zorgsector
De advocaten van Wijn & Stael kenmerken zich door hun brede oriëntatie en hun maatschappelijke betrokkenheid. U kunt op hen rekenen bij onder meer:

 • geschillen tussen raden van bestuur en raden van toezicht of aandeelhouders;
 • fusies en andere vormen van samenwerking;
 • toelatings- en maatschapsovereenkomsten;
 • vraagstukken rond het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB);
 • aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders;
 • herstructurering en herfinanciering van zorginstellingen;
 • projectontwikkeling, vastgoedgeschillen en -transacties;
 • vragen over de toepassing van de Governancecode Zorg;
 • arbitrages bij onder andere het Scheidsgerecht Gezondheidszorg;
 • medezeggenschap van cliëntenraad en ondernemingsraad;
 • enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer.

Geïnteresseerd?
Maak hieronder kennis met onze zorgadvocaten en neem contact op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Advocaten met deze expertise

Gerelateerde updates