Inge Lok werkt sinds 2015 bij Wijn & Stael en is gespecialiseerd in het insolventierecht en het ondernemingsrecht. Inge adviseert ondernemingen, bestuurders en aandeelhouders in of bij een naderend faillissement. Ook begeleidt ze kandidaat-kopers die vanuit een faillissement activa willen overnemen of een doorstart willen maken. Inge wordt regelmatig aangesteld als curator in faillissementen en procedeert daarnaast in ondernemingsrechtelijke geschillen, bijvoorbeeld over de schending van contracten of beslagleggingen.

Slagvaardig en creatief
Inge is een energieke, veelzijdige en pragmatische advocaat. Ze beschikt over een flinke dosis doorzettingsvermogen en weet de juiste afweging te maken tussen de verschillende belangen die bij een faillissement of handelsgeschil spelen. “Ik vind het iedere keer weer een uitdaging om in korte tijd een onderneming te doorgronden en snel de juiste strategische keuzes te maken. Ik bijt me graag vast in complexe zaken en ben niet voor één gat te vangen.”

Maatschappelijk betrokken
Naast haar werk als advocaat is Inge actief voor de Rechtswinkel Utrecht, waar Wijn & Stael hoofdsponsor van is. Ze verzorgt voor de Rechtswinkel verschillende seminars en is aanspreekpunt voor juridische vraagstukken.

Nevenfuncties & lidmaatschappen

  • Penningmeester van Vereniging JIRA (Jonge Insolventierecht Advocaten)

Opleiding

  • CPO Insolventierecht voor curatoren, Radboud Universiteit (2020, cum laude)
  • Nederlands Recht, master Privaatrecht en master Strafrecht, Universiteit van Amsterdam (beide 2014)

Rechtsgebiedenregister
Inge heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Insolventierecht (Faillissement, Surseance van betaling)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Laatste updates van Inge