Turboliquidatie
  • Herstructurering & Insolventie

Turboliquidatie

U hebt een bedrijf met (problematische) schulden en bent op zoek naar een manier om deze schulden te herstructureren of misschien wel te stoppen met uw onderneming. Veel ondernemers denken in deze situatie aan de verkoop van hun onderneming of een faillissement. Toch zijn er meer opties. Eén daarvan is de turboliquidatie. Turboliquidatie kan een manier zijn om de vennootschap uiteindelijk op te laten houden te bestaan zonder faillissement.

De turboliquidatie is een bijzondere vorm van ontbinding van een vennootschap. De wet kent de term ‘turboliquidatie’ niet. In plaats daarvan zegt de wet dat een rechtspersoon die geen baten (meer) heeft op het tijdstip dat een ontbindingsbesluit genomen wordt, direct ophoudt te bestaan. 

Op deze pagina wordt de turboliquidatie nader toegelicht. Naast de turboliquidatie zijn er nog andere mogelijkheden om uw bedrijfsactiviteiten gecontroleerd te beëindigen en de vennootschap vervolgens te liquideren, zoals een WHOA-traject, een herstructurering of een reguliere vereffening. Wij gaan graag met u in gesprek om de opties voor uw onderneming in kaart te brengen. 

Meer weten over herstructureren en insolventie?

Meer weten over herstructureren en insolventie?