Ferdinand Bosvelt werkt sinds 2011 als advocaat bij Wijn & Stael en is gespecialiseerd in herstructurering en insolventierecht. Hij adviseert aan en procedeert voor ondernemingen en bestuurders die met faillissement, surseance van betaling of insolventie te maken hebben. Daarnaast wordt hij regelmatig aangesteld tot curator in faillissementen. Ferdinand maakt ook onderdeel uit van de sectie privacyrecht en houdt zich binnen het privacyrecht met name bezig met het vragen over samenloop van privacy en insolventierecht.

Flexibel, slagvaardig en communicatief
Ferdinand is een oplossingsgerichte advocaat met een sterk analytisch vermogen en cijfermatig inzicht. Hij adviseert duidelijk en concreet, zodat cliënten goed gefundeerde keuzes kunnen maken. “Ik ben er voor de cliënt als het erom spant en slagvaardigheid geboden is. Ik zet me dan graag in om optimale oplossingen te vinden en waar mogelijk de onderneming te redden. Ik houd van de dynamiek die daarmee gepaard gaat en werk graag nauw samen met de cliënt.”

Expert in insolventierecht
Ferdinand publiceert over de verschillende aspecten van het insolventierecht. Daarnaast doceert hij regelmatig bij onder meer de Universiteit Utrecht en het opleidingsinstituut voor de Rechtspraak (SSR).

Nevenfuncties & lidmaatschappen

 • Secretaris van de Toetsingscommissie van Insolad
 • Lid van Insol Europe
 • Lid van Insolad
 • Lid van TMA (Turnaround Management Association)

Opleiding

 • Specialistenopleiding WHOA - Herstructureringsdeskundige, Universiteit Leiden (2021)
 • Specialisatieopleiding Insolventierecht, Grotius Academie (2015, cum laude)
 • Financiële economie voor curatoren, Erasmus Universiteit (2017)
 • Insolventierecht voor curatoren, CPO Nijmegen (2011, cum laude)
 • Nederlands Recht, Radboud Universiteit Nijmegen (2008)

Cases

 • Ferdinand heeft energieleverancier Welkom Energie B.V. bijgestaan bij de intrekking van haar leveringsvergunning, de overdracht van haar klanten aan Eneco en de voorbereiding van haar faillissement. Daarbij gaf Ferdinand leiding aan een multidisciplinair team van Wijn & Stael dat bestond uit advocaten met verschillende specialisaties, waaronder insolventierecht, bestuursrecht, contractenrecht, arbeidsrecht en privacyrecht.
 • Ferdinand heeft een multinational bijgestaan in een complexe aansprakelijkheidsclaim vanwege bestuurdersaansprakelijkheid in meerdere faillissementen. Daarbij is het in overleg met de verzekeraar gelukt om met alle stakeholders een schikking te bereiken.
 • Ferdinand heeft een bestuurder bijgestaan die eerst door een curator en later door de Belastingdienst aansprakelijk was gesteld. Na intensieve overleggen met beide partijen en het voeren van de relevante verweren is het gelukt om zowel de curator als de Belastingdienst te bewegen om de claims in te trekken. Daardoor was een procedure niet meer nodig.
 • Ferdinand heeft als advocaat meerdere curatoren bijgestaan in uitdagende faillissementen. Daarbij heeft Ferdinand geadviseerd, geprocedeerd en bijstand verleend bij aspecten van het rechtmatigheidsonderzoek.

Rechtsgebiedenregistratie
Ferdinand heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd:

 • Insolventierecht (Faillissement, Surseance van betaling, WSNP)
 • Ondernemingsrecht (Beroepsaansprakelijkheid, Bestuurdersaansprakelijkheid, Vennootschappen)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Laatste updates van Ferdinand