Dominique de Haas werkt sinds 2023 bij Wijn & Stael en is gespecialiseerd in het omgevingsrecht en milieurecht. Ze heeft zich toegelegd op de Omgevingswet en adviseert cliënten daar veelvuldig over. Ook heeft ze ruime ervaring met procedures over omgevingsplannen (voorheen bestemmingsplannen) en vergunningstrajecten. Daarbij kan ze putten uit een grote kennis van milieuonderwerpen zoals geluid, bodem, natuur en stikstof. 

Expert in het omgevingsrecht
Dominique is een betrokken advocaat met een sterk analytisch vermogen. Ze zoekt zaken graag tot de bodem uit en stelt inhoudelijke kwaliteit voorop. Dat doet ze met een grote liefde voor het omgevingsrecht: “Alles wat je in de fysieke leefomgeving ziet, raakt aan het omgevingsrecht. Van de juridische uitdagingen die daarbij horen, word ik enthousiast. Dat maakt dat ik zeer gedreven ben, expert ben op mijn vakgebied en er alles aan doe om zaken voor cliënten optimaal op te lossen.” 

Brede juridische ervaring 
Dominique begon haar carrière bij een Amsterdams advocatenkantoor, waar zij werkzaam was op het gebied van het bestuurs- en omgevingsrecht. Ook werkte zij als jurist omgevingsrecht bij de Raad van State. Ze publiceerde meermaals over omgevingsrechtelijke onderwerpen en was actief als Statenlid van de provincie Groningen. 

Nevenfuncties & lidmaatschappen

  • Lid Commissie Rechtsbescherming Provincie Gelderland
  • Lid van de Vereniging voor bestuursrecht
  • Lid van de Vereniging voor milieurecht
  • Kandidaat-lid van de Vereniging voor Bouwrecht-advocaten

Opleiding

  • Master Nederlands Recht (LLM), afstudeerrichting Staats- en Bestuursrecht, Rijksuniversiteit Groningen (2017)
  • Bachelor Rechtsgeleerdheid (LLB), Honours College, Rijksuniversiteit Groningen (2014)

Rechtsgebiedenregister
Dominique heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Omgevingsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.