BOPA
  • Omgevingsrecht

BOPA

Op deze pagina gaan wij dieper in op de Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). De komende periode publiceren wij verschillende artikelen. Deze hebben wij voor u gebundeld in de BOPA-special. Mocht u na het lezen van de artikelen de gehele BOPA-special willen ontvangen, dan kunt u deze via onderstaand formulier bij ons aanvragen.

Uitgangspunten BOPA

Een van de uitgangspunten van de Omgevingswet is het werken met algemene regels. Om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken, zal daarom minder vaak een omgevingsvergunning nodig zijn. Dat betekent niet dat er helemaal niet meer gewerkt wordt met omgevingsvergunningen. Nog steeds bevatten de Omgevingswet en daarop gebaseerde regelgeving vergunningplichten. Zo kan het omgevingsplan een verbod bevatten om zonder omgevingsvergunning een activiteit te verrichten: de zogenoemde omgevingsplanactiviteit. Als op grond van het omgevingsplan een vergunningplicht geldt voor een bepaalde activiteit en die activiteit voldoet aan de daarvoor geldende beoordelingsregels, dan kan een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit worden verleend. 

Maar wat als een activiteit in strijd is met de (beoordelings)regels uit het omgevingsplan? Bij het mogelijk maken van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zal dit vaak aan de orde zijn. In dat geval kan er onder de Omgevingswet voor worden gekozen om het omgevingsplan te wijzigen of om een zogenoemde omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (hierna: BOPA) te verlenen. De omgevingsvergunning voor een BOPA is in de kern vergelijkbaar met de omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Er kan in twee gevallen sprake zijn van een BOPA, namelijk als sprake is van (1) een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, of (2) een andere activiteit die in strijd is met het omgevingsplan. 

Hoewel de omgevingsvergunning voor een BOPA lijkt op de omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan, verandert het één en ander. Zo geldt onder de Omgevingswet niet langer het criterium van een ‘goede ruimtelijke ordening’, maar moet worden aangetoond dat sprake is van een ‘evenwichtige toedeling van functies aan locaties’ (hierna: ETFAL). Ook verandert bijvoorbeeld de voorbereidingsprocedure en de rol van de gemeenteraad. Daarnaast vergt de voorbereiding van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een BOPA meer en ander werk. 

Omdat de doorlooptijden voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een BOPA veelal korter zullen zijn dan de doorlooptijden van een wijziging van het omgevingsplan, is de verwachting dat na inwerkingtreding van de Omgevingswet in eerste instantie vooral gewerkt gaat worden met de BOPA. Dit betekent dat gedegen kennis over dit instrument en een goede voorbereiding essentieel is om tot een vlotte vergunningverlening te komen na 1 januari 2024. Het Omgevingswetteam van Wijn & Stael is gespecialiseerd in de begeleiding van overheden en marktpartijen in de procedure tot vergunningverlening. Wij hebben onze kennis gebundeld in deze BOPA-special. 

Hoewel de omgevingsvergunning voor een BOPA lijkt op de omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan, verandert het één en ander

Inhoud van de BOPA-special:

Reeds gepubliceerd:
Hoofdstuk 1: Wanneer kan voor een BOPA worden gekozen? 

Hoofdstuk 2: Voorbereidende fase: welke stappen moeten worden gezet om te komen tot een vergunningaanvraag? 

Hoofdstuk 3:  Aanvraagvereisten

Hoofdstuk 4:  Bevoegd gezag en voorbereidingsprocedure

Hoofdstuk 5: Betrokkenheid andere bestuursorganen of instanties bij de vergunningprocedure 

Hoofdstuk 6: Inhoudelijke beoordeling van de BOPA

Hoofdstuk 7: Verwerking BOPA in omgevingsplan

Wilt u gelijk de gehele inhoud van de BOPA-special ontvangen?
Vul dan hieronder het formulier in en wij sturen de BOPA-special naar u toe.

Mocht u vragen hebben na het lezen van deze BOPA-special, neem dan gerust contact op met een van onze BOPA-specialisten Shanna Derksen, Simon de Graaff of Dominique de Haas of bezoek onze Omgevingswet pagina op onze website. 

BOPA spreekuur

Schrijf u hier in om met een van onze omgevingsrecht specialisten de door u gestelde vraag over de toepassing of uitleg van de BOPA of een BOPA gerelateerd onderwerp te bespreken. Schrijf u in voor ons BOPA spreekuur
BOPA spreekuur

Aanvragen BOPA-special

Meer weten over omgevingsrecht?

Meer weten over omgevingsrecht?

De Omgevingswet

De Rijksoverheid wil met de Omgevingswet de regels voor ruimtelijke ontwikkelingen vereenvoudigen en samenvoegen. Meer info
De Omgevingswet

Gerelateerde updates BOPA