Jorrit Peters werkt sinds 2023 als advocaat bij Wijn& Stael. Hij adviseert en procedeert over de volle breedte van het bestuursrecht, omgevingsrecht, milieurecht en overheidsprivaatrecht. Dat doet hij onder meer voor overheden, institutionele beleggers, projectontwikkelaars en financiële instellingen. Daarnaast heeft hij een warme belangstelling voor het onderwijsrecht, staatsrecht en bestuurlijk organisatierecht. 

Cliënten ontlasten bij complexe vraagstukken
Jorrit is een gedreven en leergierige professional. Hij werkt planmatig en weloverwogen, met een scherp oog voor detail. Daardoor kunnen cliënten erop rekenen dat hij hun zaak perfect onder controle heeft en geen argument laat liggen. Daarbij geniet hij van de dynamiek in zijn vakgebied: “Binnen het bestuursrecht en omgevingsrecht volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Het is mijn missie om daar adequaat op in te spelen en passende oplossingen aan te dragen voor de complexe juridische vraagstukken waar wij voor staan.”

Tussen publiekrecht en privaatrecht
Jorrit deed tijdens zijn studie ervaring op binnen de advocatuur en was betrokken bij diverse wetenschappelijke projecten. Hij is geïnteresseerd in het grensvlak tussen het publiekrecht en het privaatrecht en won de Ars Aequi-prijs voor een artikel over de gevolgen die het uitvoeren van een publieke taak kan hebben op het handelen van privaatrechtelijke actoren.

Nevenfuncties & lidmaatschappen

  • Lid van de Vereniging voor bestuursrecht (VAR)
  • Lid van de Vereniging voor Bouwrecht (VBR)

Opleiding

  • Master Nederlands Recht, specialisatie Staats- en Bestuursrecht, Radboud Universiteit Nijmegen (2023)
  • Master Geschiedenis, specialisatie Politiek & Parlement, Radboud Universiteit Nijmegen (2021)
  • Bachelor Rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit Nijmegen (2019)

Laatste updates van Jorrit