Shanna Derksen is sinds 2010 advocaat en werkt sinds 2016 bij Wijn & Stael. Sinds 2021 is ze naast advocaat ook partner. Shanna is gespecialiseerd in omgevingsrecht, bestuursrecht en milieurecht. Ze staat cliënten bij in bestemmingsplan- en handhavingsprocedures en adviseert en begeleidt hen bij het verkrijgen van omgevingsvergunningen. Daarnaast is ze expert in de Omgevingswet, waarover zij regelmatig publiceert en seminars geeft.

Pragmatisch en resultaatgericht
Shanna is een pragmatische advocaat, die zich graag vastbijt in complexe zaken. Ze neemt niets klakkeloos aan en vraagt door tot ze precies weet wat er speelt. Daardoor zijn haar adviezen ‘to the point’ en kan ze de rechter overtuigend meenemen in haar verhaal. “Mijn drijfveer is om cliënten oplossingen te bieden waar ze daadwerkelijk mee verder komen. Daarom stel ik hoge eisen aan mijn werk en zoek ik altijd naar nieuwe manieren om nog meer resultaat te bereiken.”

Sterk in publiek- en privaatrecht
Naast haar specialisatie in het bestuursrecht heeft Shanna ook jarenlange ervaring in het privaatrecht. Hierdoor kan zij over de volle breedte van een zaak adviseren. Ook was zij politiek actief en heeft ze ruime proceservaring.

Nevenfuncties & lidmaatschappen

 • Lid van Vereniging voor bestuursrecht (VAR)
 • Lid van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A)
 • Lid van de Nieuwe Amersfoortse Vastgoed Sociëteit (NAVS)
 • Docent beroepsopleiding (Orde van advocaten)
 • Docent bij Instituut voor Bouwrecht (IBR)

Opleiding

 • Law Firm School (2012)
 • Nederlands Recht, Staats- en bestuursrecht, Universiteit Utrecht (2009)

Cases

 • Shanna heeft een voedingsmiddelenproducent geadviseerd over de verplaatsing van een deel van de productielocatie, waarbij onder meer kabels en leidingen moesten worden verlegd. Hierbij speelden diverse juridische kwesties een rol, zoals de advisering over milieuwetgeving en het verkrijgen van een bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunningen.
 • Ook heeft ze een institutionele belegger begeleid in het traject om te komen tot een bestemmingswijziging in het kader van de herontwikkeling van een kantoortoren naar een woontoren in Den Haag.
 • Shanna staat verschillende ontwikkelaars bij in bestemmingsplanprocedures. Zo staat zij op dit moment een ontwikkelaar bij in een procedure om een nieuwe woonwijk mogelijk te maken. In dat verband staat zij in nauw contact met de gemeente en naastgelegen bedrijven (die vrezen voor hun bedrijfsvoering). Ook draagt ze zorg voor het opstellen van overeenkomsten met diverse betrokken partijen.
 • Shanna stond een bedrijf in de grond-, weg- en waterbouw bij in onder andere contractuele en huurgeschillen over de opslag en levering van grond (TGG). In dat kader was zij ook betrokken bij handhavingskwesties en adviseerde ze over de vraag of er was gehandeld in strijd met de milieuregelgeving (de Wbb) en de naleving van de zorgplicht.

Rechtsgebiedenregister
Shanna heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Omgevingsrecht (Milieurecht, Ruimtelijk bestuursrecht)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Laatste updates van Shanna