Bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid

Bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid

Als bestuurder of beroepsbeoefenaar oefent u uw vak zo goed mogelijk uit en handelt u zoals er van u verwacht mag worden. Toch kan het zijn dat u aansprakelijk wordt gesteld voor onbehoorlijk bestuur of een beroepsfout. Bijvoorbeeld als uw onderneming schulden maakt en aandeelhouders of crediteuren claimen dat dit aan u te wijten is. Of als een cliënt van u schade heeft geleden en stelt dat dit komt door een fout van u. Komt u in zo’n situatie terecht, dan kunt u rekenen op de aansprakelijkheidsspecialisten van Wijn & Stael. Zij staan u met raad en daad bij als u aansprakelijk bent gesteld of als dat dreigt te gebeuren. Of als u zelf een bestuurder of beroepsbeoefenaar aansprakelijk wilt stellen voor schade die u heeft geleden. 

Juridische bijstand bij bestuurdersaansprakelijkheid
Verkeert uw onderneming in zwaar weer? Dan is het voor u als bestuurder of commissaris belangrijk om goed na te denken over welke verplichtingen u aangaat en welke betalingen u doet. Zo voorkomt u dat u later persoonlijk wordt aangesproken op onverantwoorde transacties. De advocaten van onze sectie Aansprakelijkheidsrecht kennen de risico’s en de gevolgen. Daarom kunnen ze u in deze situatie uitstekend bijstaan bij het nemen van de juiste beslissingen. Wordt u desondanks toch aansprakelijk gesteld voor onbehoorlijk bestuur? Dan adviseren ze u deskundig over de mogelijke stappen, onderhandelen ze voor u met de wederpartij en staan ze u bij in de aansprakelijkheidsprocedure of tuchtzaak.

Juridische bijstand bij beroepsaansprakelijkheid
Bent u advocaat, accountant, taxateur, makelaar of een ander vrije beroepsbeoefenaar? Ook dan kunt u in een aansprakelijkheidsprocedure terechtkomen. Dit komt voor als een cliënt financiële of persoonlijke schade heeft geleden en stelt dat dat komt doordat u bijvoorbeeld een verkeerd advies heeft gegeven, de cijfers niet goed heeft gecontroleerd of een andere beroepsfout heeft gemaakt. Ook in dat geval kunt u vertrouwen op onze aansprakelijkheidsadvocaten. Zij verdiepen zich in uw situatie, gaan in gesprek met de wederpartij en doen er alles aan om een aansprakelijkstelling te voorkomen. Lukt dat niet, dan procederen ze voor u bij de civiele rechter of tuchtcommissie. Daar hebben ze al vele zaken voor onze cliënten weten te winnen.

Aansprakelijk stellen van een bestuurder of beroepsbeoefenaar 
De advocaten van onze sectie Aansprakelijkheidsrecht zijn er niet alleen voor bestuurders en beroepsbeoefenaars. Zij staan u ook bij als u zelf een bestuurder of beroepsbeoefenaar aansprakelijk wilt stellen voor schade die u of uw onderneming heeft geleden. Bijvoorbeeld als een opdrachtgever uw rekeningen niet meer kan betalen en dat te wijten is aan het handelen van de bestuurder. Of als u een belastingboete krijgt doordat uw accountant ernstige fouten heeft gemaakt in uw aangifte. Onze advocaten kunnen u in deze situaties helpen door uw kansen te onderzoeken, uw schade te berekenen, te onderhandelen met de bestuurder of beroepsbeoefenaar, of een aansprakelijkheidsprocedure voor u te voeren. 

Cijfermatig inzicht en een brede blik
De aansprakelijkheidsadvocaten van Wijn & Stael staan bekend om hun brede blik: ze bekijken uw zaak niet alleen juridisch, maar komen met praktische, concrete oplossingen waar u snel wat aan heeft. Ze hebben een sterk cijfermatig inzicht en een jarenlange ervaring met aansprakelijkheidszaken. U kunt bij hen terecht voor:

  • hoogwaardige adviezen bij (dreigende) bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid;
  • juridische bijstand bij aansprakelijkheidsprocedures en tuchtzaken;
  • onderhandelingen met de wederpartij om aansprakelijkstelling te voorkomen;
  • begeleiding van curatoren bij het aansprakelijk stellen van bestuurders bij faillissementen;
  • analyse van de haalbaarheid van een aansprakelijkstelling;
  • juridische begeleiding bij het aansprakelijk stellen van een bestuurder of beroepsbeoefenaar.

Geïnteresseerd?
Maak hieronder kennis met onze advocaten aansprakelijkheidsrecht en neem contact op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Gerelateerde updates