Stef werkt sinds 2017 als advocaat bij Wijn & Stael. Hij is gespecialiseerd in financiering, zekerheden & leasing, herstructurering & insolventierecht en ondernemingsrecht. Hij adviseert en procedeert over vraagstukken rond bijvoorbeeld financieringsdocumentatie, pand-, hypotheek- en retentierecht, faillissement, herstructurering en bestuurdersaansprakelijkheid. Dat doet hij onder meer voor banken, financiers, leasemaatschappijen, bestuurders van vennootschappen en leveranciers.

Altijd op zoek naar de beste oplossing
Stef is een gedreven, sociale en creatieve advocaat. Hij is altijd op zoek naar de best mogelijke oplossing voor zijn cliënt. De ene keer is dat een regeling waar beide partijen zich in kunnen vinden. De andere keer is het nodig om een procedure te starten. “Geen enkele zaak is hetzelfde. Daarom verdiep ik me grondig in de belangen die aan beide kanten spelen. Het motiveert mij als ik weet dat mijn cliënt daadwerkelijk met mijn oplossing vooruit kan. Ik wil op het juiste moment toegevoegde waarde leveren.”

Internationaal inzetbaar
Stef werkt ook graag internationaal. Hij studeerde in Nederland en Engeland en heeft een rechtsvergelijkend onderzoek gedaan naar de pre-pack in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Nevenfuncties & lidmaatschappen

  • Penningmeester bij Stichting Opleiding Advocaten Arrondissement Midden-Nederland (STOPAD)
  • Lid van de Vereniging Jonge Insolventierecht Advocaten (JIRA)

Opleiding

  • Nederlands Recht en Burgerlijk Recht, Radboud Universiteit (cum laude)
  • Corporate & Insolvency Law, Nottingham Trent University (cum laude).

Cases

  • Stef heeft een financier begeleid bij de afwikkeling van het faillissement van een grote klant. Daarbij voerde hij onderhandelingen met de curator en crediteuren, en adviseerde hij over de rechtspositie van de financier.
  • Daarnaast heeft hij een organisatie bijgestaan die door het faillissement van een crediteur werd geconfronteerd met een grote vordering. Daarbij claimden meerdere partijen zekerheidsrechten, retentierecht en recht van reclame op goederen uit het faillissement. Hij bereikte een oplossing die voor alle partijen gunstig was.
  • Ook heeft Stef een financier bijgestaan in een zaak waarin een contractspartij niet voldeed aan haar verplichting om, conform artikel 26 Algemene Bankvoorwaarden, een pandrecht te vestigen. Door beslaglegging en het aanhangig maken van een procedure is bereikt dat de volledige verschuldigde vordering alsnog werd voldaan.

Rechtsgebiedenregister
Stef heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Insolventierecht (Faillissement, Surseance van betaling)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Laatste updates van Stef