Kim Geurts werkt sinds 2018 als advocaat bij Wijn & Stael. Ze adviseert en procedeert in zakelijke geschillen op het gebied van financiering, zekerheden en insolventierecht. Ze voert procedures in eerste aanleg en hoger beroep, maar ook in cassatie bij de Hoge Raad.

Energiek en oplossingsgericht
Kim is een ambitieuze en nieuwsgierige advocaat, die juridische kwesties snel kan analyseren. Ze is creatief en bekijkt zaken vanuit meervoudig perspectief, waardoor ze tot vernieuwende oplossingen komt. “Ik krijg veel energie van het doorgronden van complexe juridische kwesties. Daarnaast vind ik het uitdagend om mijn oplossingen op een heldere en overtuigende manier over te brengen.” Daarbij werkt Kim graag samen met haar cliënten en collega’s.

Brede opleiding en ervaring
Kim is gepromoveerd op een rechtsvergelijkend proefschrift over zekerheid voor leverancierskrediet. In dat kader is zij een aantal maanden ‘visiting scholar’ geweest aan de St. John’s University in New York City. Ook was zij coach van het team dat participeerde in de wereldwijde handelsrechtelijke arbitrage Moot Court. Ze publiceert en doceert regelmatig op het terrein van het insolventie-, ondernemings- en goederenrecht.

Nevenfuncties & lidmaatschappen

  • Lid van JIRA (Vereniging Jonge Insolventierecht Advocaten)
  • Lid van VJP (Vereniging Jonge Procesadvocaten)
  • Gastdocent Radboud Universiteit
  • Docent van de Law Firm School
  • Lid van de ledenraad van de Coöperatieve Rabobank U.A. (afdeling Rijk van Nijmegen)

Opleiding

  • Onderzoeksmaster Onderneming en Recht, Radboud Universiteit (2013, cum laude)

Cases

  • Kim adviseerde en procedeerde voor een curator in een groot faillissement over verschillende kwesties inzake de rechten en verplichtingen van de verschillende betrokkenen ten opzichte van de boedel.
  • Kim adviseerde een grote onderneming over diverse (pre)insolventierechtelijke kwesties. Daarnaast heeft zij deze onderneming bijgestaan bij de afwikkeling van een miljoenengeschil inzake een transactie. Daarbij werd een gunstige schikking bereikt.
  • Ook procedeerde Kim in cassatie namens meerdere gemeenten over verschillende verbintenisrechtelijke en procesrechtelijke vraagstukken.

Rechtsgebiedenregister
Kim heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Insolventierecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Laatste updates van Kim