Thijs van Zanten is partner en geeft leiding aan de sectie cassatie. Hij adviseert en procedeert in geschillen op het terrein van het insolventierecht, ondernemingsrecht, overeenkomstenrecht en aansprakelijkheidsrecht, met inbegrip van bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid. Hij treedt zowel op in feitelijke instanties als in cassatiezaken en prejudiciële procedures bij de Hoge Raad. Daarnaast biedt hij bijstand in procedures bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Benelux-Gerechtshof.

Kritisch en oplossingsgericht
Thijs is een optimistische, taalvaardige en nieuwsgierige advocaat. Hij stelt alles ter discussie, wat vaak tot onverwachte inzichten leidt en een vastgelopen zaak weer op gang kan helpen. Daarbij streeft hij elke dag naar topkwaliteit. “Ik geniet ervan om te werken met een team van gemotiveerde cassatieadvocaten, om samen de grenzen van het recht op te zoeken en voor onze cliënten een optimaal resultaat te behalen.”

Expert in insolventierecht
Thijs publiceert en doceert veelvuldig, in het bijzonder over het insolventierecht. In 2010 won hij de eerste Publicatieprijs van de Vereniging voor Burgerlijk Recht.

Nevenfuncties & lidmaatschappen

 • Hoogleraar Overeenkomst en Zekerheid aan de Rijksuniversiteit Groningen
 • Voorzitter redactie Tijdschrift voor Insolventierecht
 • Lid hoofdredactie Serie Wessels Insolventierecht
 • Lid Adviescommissie Insolventierecht Nederlandse Orde van Advocaten
 • Vaste docent bij de specialisatieopleiding van INSOLAD/Grotius
 • Lid INSOLAD Commissie prejudiciële vragen
 • Redacteur Tekst & Commentaar Insolventierecht
 • Fellow van INSOLAD en lid INSOL Europe
 • Lid Vereniging Civiele Cassatieadvocaten
 • Lid Nederlandse Vereniging voor Procesrecht

Opleiding

 • Specialisatieopleiding civiele cassatieadvocatuur, PAO Universiteit Leiden (2014)
 • Promotie 'De overeenkomst in het insolventierecht', Rijksuniversiteit Groningen (2012)
 • Nederlands Recht, Universiteit Utrecht (2003)

Aanbevelingen

 • Chambers 2021 - Up and Coming Dispute Resolution: Supreme Court Litigation
 • Chambers 2020 - Up and Coming Dispute Resolution: Supreme Court Litigation
  Cliënt feedback: "very well known and well reputed." “good niche for Supreme Court insolvency proceedings.”
 • Chambers 2019 - Up and Coming Dispute Resolution: Supreme Court Litigation
 • Cliënt feedback: “very practical approach that makes him very accessible and gives him a clear view on what really matters.”
 • Legal 500 - 2021: Dispute resolution: Commercial Litigation
 • Testimonial: ‘We have worked with Thijs van Zanten and his team on high-profile litigation at the Dutch Supreme Court. Thijs is a well-established Supreme Court lawyer, with a practical approach. Together with Ida Lintel he delivers output within the desired time frame.’
 • Legal 500 - 2020: Dispute resolution: Commercial Litigation
 • Testimonial: “Thijs van Zanten has the rather unique profile of being both very intelligent and very practical. He is extremely responsive and has the ability to deliver first-class work within a very limited amount of time. He is the top of the list expert in the field of insolvency law Supreme Court litigation.”

Rechtsgebiedenregister
Thijs heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Cassatie (Civiel)

Insolventierecht (Faillissement, Surseance van betaling, WSNP)
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

De laatste updates van Thijs

Ranking Chambers Europe 2023
 • Nieuws
 • Herstructurering & Insolventie
 • Cassatie
 • Commercial Litigation
 • Corporate Litigation
 • Financial Litigation
16 maart 2023

Ranking Chambers Europe 2023