Thijs van Zanten is partner en geeft leiding aan de sectie cassatie. Hij adviseert en procedeert in geschillen op het terrein van het insolventierecht, ondernemingsrecht, overeenkomstenrecht en aansprakelijkheidsrecht, met inbegrip van bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid. Hij treedt zowel op in feitelijke instanties als in cassatiezaken en prejudiciële procedures bij de Hoge Raad. Daarnaast biedt hij bijstand in procedures bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Benelux-Gerechtshof.

Kritisch en oplossingsgericht
Thijs is een optimistische, taalvaardige en nieuwsgierige advocaat. Hij stelt alles ter discussie, wat vaak tot onverwachte inzichten leidt en een vastgelopen zaak weer op gang kan helpen. Daarbij streeft hij elke dag naar topkwaliteit. “Ik geniet ervan om te werken met een team van gemotiveerde cassatieadvocaten, om samen de grenzen van het recht op te zoeken en voor onze cliënten een optimaal resultaat te behalen.”

Expert in insolventierecht
Thijs publiceert en doceert veelvuldig, in het bijzonder over het insolventierecht. In 2010 won hij de eerste Publicatieprijs van de Vereniging voor Burgerlijk Recht.

Nevenfuncties & lidmaatschappen

 • Hoogleraar Overeenkomst en Zekerheid aan de Rijksuniversiteit Groningen
 • Voorzitter redactie Tijdschrift voor Insolventierecht
 • Lid hoofdredactie Serie Wessels Insolventierecht
 • Lid Adviescommissie Insolventierecht Nederlandse Orde van Advocaten
 • Vaste docent bij de specialisatieopleiding van INSOLAD/Grotius
 • Lid INSOLAD Commissie prejudiciële vragen
 • Redacteur Tekst & Commentaar Insolventierecht
 • Fellow van INSOLAD en lid INSOL Europe
 • Lid Vereniging Civiele Cassatieadvocaten
 • Lid Nederlandse Vereniging voor Procesrecht

Opleiding

 • Specialisatieopleiding civiele cassatieadvocatuur, PAO Universiteit Leiden (2014)
 • Promotie 'De overeenkomst in het insolventierecht', Rijksuniversiteit Groningen (2012)
 • Nederlands Recht, Universiteit Utrecht (2003)

Aanbevelingen

 • Chambers 2024: "Very pleasant person to work with, with keen insight and a good sparring partner."
 • Chambers 2023: "It was a very nice cooperation - he is very strong strategically, very technical and overall excellent."
 • Chambers 2022:  "He has an excellent reputation for Supreme Court litigation." , "He is very persuasive," and adding: "The court goes with him."
   
 • Legal500 - 2024: ‘Thijs van Zanten is very responsive, does not shy away from discussion and is legally sharp and flexible.’
 • Legal500 - 2023: ‘Thijs van Zanten is an excellent Supreme Court counsel who is very mindful of the client’s interest.’
 • Legal500 - 2022: 'Thijs is a well-established Supreme Court lawyer, with a practical approach. He delivers output within the desired time frame.’

Rechtsgebiedenregister
Thijs heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Cassatie (Civiel)

Insolventierecht (Faillissement, Surseance van betaling, WSNP)
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Laatste updates van Thijs