Wouter Fonville werkt sinds 2019 bij Wijn & Stael en is gespecialiseerd in het adviseren en procederen over ondernemingsrechtelijke geschillen. Hij treedt op voor bedrijven, (semi)publieke organisaties, bestuurders, commissarissen, aandeelhouders en andere stakeholders.

Maatschappelijk betrokken
Wouter is een maatschappelijk betrokken en ambitieuze advocaat. Hij gaat doeltreffend te werk en weet creatieve oplossingen te vinden voor juridische vraagstukken. Hij overziet het volledige speelveld waarin een conflict zich afspeelt en houdt daarbij oog voor de maatschappelijke positie van zijn cliënt. “Ik ben advocaat geworden omdat ik veel voldoening haal uit het helpen van cliënten bij complexe geschillen. Daarbij streef ik naar duurzame oplossingen.”

Opleiding en ervaring
Voordat Wouter in dienst trad bij Wijn & Stael heeft hij ervaring opgedaan bij zowel kleine als grote advocatenkantoren. Ook heeft hij aan de Osgoode Hall Law School in Canada en aan de Universiteit van Zagreb gestudeerd. Hij sloot zijn studie af met een rechtsvergelijkend onderzoek naar verpandingsverboden, waarvoor hij de M.H. Bregstein-scriptieprijs 2018 won.

Nevenfuncties & lidmaatschappen

  • Lid van de Vereniging Corporate Litigation
  • Lid van de Vereniging voor Jonge Procesadvocaten (VJP)

Opleiding

  • Privaatrecht (2018), Universiteit van Amsterdam

Laatste updates van Wouter