Ida Lintel is gespecialiseerd in civiele cassatie. Ze is advocaat bij de Hoge Raad en behandelt civiele cassatiezaken en prejudiciële procedures op het gehele terrein van het burgerlijk recht. Daarbij ligt de focus op bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid en het arbeidsrecht. Ook behandelt zij zaken op het terrein van het consumentenrecht. Daarnaast procedeert Ida regelmatig bij de rechtbank en het gerechtshof en voert zij procedures bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Inhoudelijk gedreven met aandacht voor de cliënt
Ida is een toegewijde advocaat met een sterk analytisch vermogen en een brede oriëntatie. Ze beschikt over diepgaande inhoudelijke expertise, waardoor ze complexe vraagstukken snel kan doorgronden. “Ik houd van de inhoudelijke uitdaging in mijn werk en geniet van de samenwerking in een getalenteerd team, dat gedreven is om het beste resultaat te behalen.” Ida komt regelmatig met een originele visie, heeft oog voor detail en betrekt de cliënt nauw bij het hele proces.

Specialist in burgerlijk procesrecht
Ida publiceert over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van het arbeids-, insolventie- en procesrecht. Ook geeft ze cursussen over het burgerlijk procesrecht.

Nevenfuncties & lidmaatschappen

 • Rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Gelderland
 • Vaste docent bij de specialisatieopleiding Grotius Onderneming en aansprakelijkheid 
 • Bestuurslid van de VCCA (Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten)
 • Auteur Editie Tekst & Commentaar Insolventierecht (Kluwer)
 • Lid van de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Procesrecht)
 • Lid van de Vereeniging Handelsrecht
 • Lid van de VAAMN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Midden-Nederland)
 • Lid van de VCL (Vereniging Corporate Litigation)

Opleiding

 • Specialisatieopleiding civiele cassatieadvocatuur, PAO Universiteit Leiden (2017)
 • Nederlands Recht & Internationaal Publiekrecht, Universiteit Utrecht (2013, cum laude)
 • Liberal Arts & Science, University College Utrecht (2010, summa cum laude)

Aanbevelingen

 • Legal 500 - 2020: Dispute resolution: Commercial Litigation
  Testimonial: "a bona fide rising star"

Rechtsgebiedenregister
Ida heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Cassatie (Civiel)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Laatste updates van Ida