Robert van Faassen werkt sinds 2010 bij Wijn & Stael en is sinds 2021 partner. Hij is gespecialiseerd in faillissementsrecht, herstructureringen, ondernemingsrecht en financieringen en wordt regelmatig aangesteld tot curator in faillissementen. Gelet op zijn ruime ervaring wordt Robert door andere curatoren ingeschakeld bij rechtmatigheidsonderzoeken en de afwikkeling van grote complexe faillissementen. Tevens adviseert Robert ondernemingen en bestuurders bij vraagstukken op het gebied van faillissement, de WHOA en herstructurering.

Weloverwogen en respectvol
Robert is een stabiele advocaat en curator, die faillissementen op doortastende en efficiënte wijze aanpakt. “Ik haal er voldoening uit om als eindverantwoordelijke de spin in het web te zijn en een faillissement - met respect voor de belangen van alle betrokkenen - zo goed mogelijk af te wikkelen. Daarnaast vind ik het een uitdaging om failliete bedrijven, die in de kern gezond zijn, binnen enkele weken een mooie doorstart te laten maken.” Ook in advieszaken staat Robert voor de belangen van zijn cliënt en opereert hij weloverwogen en doelmatig.

Brede ervaring
Robert heeft brede ervaring opgedaan in allerlei soorten faillissementen, surseances van betaling en het aanbieden van crediteurenakkoorden.

Nevenfuncties & lidmaatschappen

 • Lid van de Nederlandse Vereniging voor herstructurering
 • Lid van INSOLAD
 • Bestuurslid Ondernemersvereniging het Fluwelen Handvat
 • Lid Insol Europe
 • Lid Dutch Turnaround Association

Opleiding

 • Specialistenopleiding WHOA – Herstructureringsdeskundige, Universiteit Leiden (2021)
 • Specialistenopleiding Financiële economie voor insolventierechtadvocaten, Erasmus Universiteit (2020)
 • Specialisatieopleiding Insolventierecht, Grotius Academie (2018)
 • Nederlands Recht, Privaat- en Bedrijfsrecht, Rijksuniversiteit Groningen (2010)

Cases

Robert begeleidde voor de bewindvoerder van een autofabrikant de afwikkeling van de surseance van betaling en het aanbieden van een crediteurenakkoord. Hierdoor kon de onderneming na een complex en uitvoerig proces zonder schulden haar bedrijfsvoering voortzetten.
Ook stond hij bij een faillissement een grote beursgenoteerde retailer bij om diens belangen ten aanzien van de goederen die hij geleverd had, veilig te stellen. Ondanks de complexe onderhandelingen met de curator heeft Robert hierbij een zeer goed resultaat voor de cliënt kunnen bereiken.

Rechtsgebiedenregister
Robert heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Insolventierecht (Faillissement, Surseance van betaling)
 • Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Laatste updates van Robert