Anne Mennens is sinds 2019 advocaat bij Wijn & Stael. Ze is gespecialiseerd in financiering, zekerheden & leasing en herstructurering & insolventie. Ze adviseert en procedeert over kwesties die spelen bij (dreigend) faillissement, de beëindiging van kredietrelaties en leasing. In het bijzonder heeft zij ervaring met herstructureringen en de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).

Sterk in complexe zaken
Anne is een gedreven en betrokken advocaat met een groot analytisch vermogen. Ze is sterk in de juridische techniek en excelleert in complexe zaken. “Wat mij drijft, is kwaliteit: ik houd niet van half werk en losse eindjes. Daarom zorg ik ervoor dat mijn stukken altijd waterdicht zijn en staan als een huis. Graag zoek ik naar creatieve manieren om het standpunt van de cliënt zo helder mogelijk te verwoorden.”

Kennis uit de wetenschap én de praktijk
Anne is gepromoveerd aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit. Ze schreef een proefschrift over het ‘dwangakkoord buiten surseance en faillissement’. Bovendien is ze gedetacheerd geweest bij ING Wholesale Banking Legal en verzorgt ze regelmatig cursussen over (pre-)insolventierecht.

Nevenfuncties & lidmaatschappen

  • Lid Commissie Insolventierecht
  • Fellow van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit 
  • Lid van INSOL Europe, de Vereeniging Handelsrecht, de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend Insolventierecht, en (de commissie kennisontwikkeling van) de Nederlandse Vereniging voor Herstructurering
  • Lid van de hoofdredactie van het SDU commentaar Insolventierecht
  • Redacteur Tijdschrift voor Insolventierecht

Opleiding

  • Onderzoeksmaster Onderneming en Recht (2013), Radboud Universiteit Nijmegen

Cases

  • Anne heeft een grote retailketen begeleid bij de uitvoering van een herstructureringsplan om op die manier een faillissement te voorkomen.
  • Ook heeft ze een bestuurder van een onderneming bijgestaan in een aansprakelijkheidsprocedure die tegen hem was aangespannen naar aanleiding van een herstructurering.
  • Ze heeft voor een leasemaatschappij een opinie opgesteld over de internationaal insolventierechtelijke aspecten van COVID-19-gerelateerde steunfinanciering.
  • Regelmatig adviseert ze over de inhoud en vormgeving van surseance- en faillissementsakkoorden.