Abbas Ali Hyder is sinds 2013 advocaat en werkt sinds 2018 bij Wijn & Stael. Hij is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, verbintenissenrecht en privacyrecht. Hij staat cliënten bij in overnametrajecten, herstructureringen en in joint-venturesituaties, en stelt hiervoor de relevante juridische documentatie op. Verder adviseert hij over algemene ondernemingsrechtelijke en privacyrechtelijke vraagstukken.

Nuchtere doorzetter
Abbas is analytisch sterk en een doorzetter. Hij is nuchter, weet het overzicht te houden in complexe situaties en is ‘to the point’. Hij heeft oog voor de emoties van de betrokkenen, maar houdt altijd het uiteindelijke doel en belang van zijn cliënten voor ogen. “Het geeft mij energie om M&A-trajecten in nauwe samenwerking met mijn cliënten tot een goed einde te brengen. Ieder traject is anders en iedere cliënt is anders: dat houdt mij scherp en maakt mijn werk interessant en uitdagend.”

Betrokken en betrouwbaar
Abbas hecht veel waarde aan een relatie met zijn cliënten die is gebaseerd op gelijkheid, open communicatie en vertrouwen. Die relatie is voor hem de basis om optimale resultaten te bereiken in zaken waarin de belangen groot zijn.

Nevenfuncties & lidmaatschappen

  • Lid van de Young M&A Community
  • Business Open 
  • OVSV
  • Schouwburg Utrecht Young Professionals

Opleiding

  • Data Protection Officer (2018)
  • Master Privaatrecht, Universiteit van Amsterdam (2012)

Rechtsgebiedenregister
Abbas heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht (Fusies en overnames)
  • Privacyrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Recente M&A transacties Abbas

Recente M&A transacties Abbas