Privacyrecht

Privacyrecht

Vrijwel elk bedrijf, instelling of overheidsorganisatie verwerkt persoonsgegevens. Deze verwerking is gebonden aan de strikte regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voldoet u niet aan deze regels, dan riskeert u een boete of reputatieschade. Om de risico’s hierop te beperken kunt u terecht bij Wijn & Stael. Onze advocaten helpen u om u een weg te banen binnen het privacyrecht. Zij denken met u mee over de nodige maatregelen, adviseren u bij een datalek en treden zo nodig voor u op in een procedure.

Privacy vanuit een breed perspectief
De advocaten van Wijn & Stael staan bekend om hun brede blik. Zij combineren hun kennis van de privacywetgeving met hun expertise in bijvoorbeeld het arbeidsrecht, insolventierecht of contractenrecht. Zo kunnen zij u perfect ondersteunen bij het opstellen van privacyprotocollen voor werknemers en andere betrokkenen. Ook adviseren zij u graag over het uitwisselen van persoonsgegevens met derden. Daarnaast stellen zij de benodigde verwerkersovereenkomsten op en toetsen zij zorgvuldig of uw organisatie aan de privacywetgeving voldoet.

Praktische oplossingen voor privacyvraagstukken
Voor onze privacy-advocaten staat de praktijk centraal. Zij gaan voor hands-on oplossingen die toegespitst zijn op uw bedrijf. Daarvoor verdiepen ze zich grondig in uw organisatie en kijken ze zowel naar de korte als de lange termijn. Dat betekent dat ze niet alleen gaan voor quick wins, maar u ook adviseren over structurele maatregelen en een effectieve borging daarvan. Daarnaast beschikken zij over een gedegen bestuursrechtelijke ervaring, waardoor ze precies weten wat er te doen staat als u onverhoopt toch een aanschrijving van de Autoriteit Persoonsgegevens krijgt.

Een breed dienstenpakket voor mkb tot multinational
De privacy specialisten van Wijn & Stael zijn er voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken: van mkb-bedrijven tot financiële instellingen, van ziekenhuizen tot multinationals. U kunt op hen rekenen voor onder meer de volgende diensten:

  • het adviseren en procederen over privacyrechtelijke geschillen;
  • beoordelen en opstellen van privacyreglementen;
  • adviseren over het voorkomen, registreren en melden van datalekken;
  • beoordelen en opstellen van verwerkersovereenkomsten en privacy statements;
  • toetsen van uw bedrijfsbeleid aan de privacywetgeving (compliance);
  • adviseren bij een overtreding van de privacywetgeving;
  • beoordelen van verwerkingen van persoonsgegevens (waaronder van werknemers);
  • voeren van bestuursrechtelijke procedures bij privacy-overtredingen;
  • adviseren over het uitwisselen van persoonsgegevens met derden.

Geïnteresseerd?
Maak hieronder kennis met onze privacyrecht advocaten en neem contact op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.