Bram Schrijver werkt sinds 2021 bij Wijn & Stael en is gespecialiseerd in vastgoedrecht, bouwrecht en huurrecht. Hij stelt architecten- en bouwovereenkomsten op en adviseert en procedeert over bouw- en huurrechtelijke zaken.

Bouwtechnisch en juridisch geschoold
Bram is een optimistische en pragmatische advocaat, die doorgaat tot hij zijn doel bereikt heeft. Dat doel is een tevreden cliënt die zich goed kan vinden in het eindresultaat. “In mijn werk profiteer ik van de unieke combinatie van de opleidingen die ik heb gevolgd, namelijk bouwtechnische bedrijfskunde en rechten. Daarbij pas ik de praktijkervaring toe die ik heb opgedaan bij een middelgrote projectontwikkelaar. Hierdoor ben ik in staat om mij goed in cliënten uit deze hoek te verplaatsen en begrijp ik hun belangen.”

Kennis van grondexploitaties en aansprakelijkheid
Tijdens zijn stage in de projectontwikkeling heeft Bram veel kennis opgedaan van bestemmingsplanwijzigingen en grondexploitaties. Daarnaast heeft hij gewerkt bij de Rechtswinkel Utrecht, waar hij zich vooral bezighield met huurrecht. Hij schreef zijn masterscriptie over de aansprakelijkheid van aannemers jegens hun opdrachtgevers.

Nevenfuncties & lidmaatschappen

  • Lid Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen (VJOJ)

Opleiding

  • Master Privaatrecht, Universiteit Utrecht (2021)
  • Bachelor Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht (2020)
  • Bachelor Bouwtechnische Bedrijfskunde, Hogeschool Utrecht (2017)