Alex Zijlstra werkt sinds 2019 bij Wijn & Stael en is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en M&A. Hij begeleidt DGA’s, familiebedrijven en investeerders bij fusies en overnames, vennootschappelijke (her)structureringen en joint ventures. Daarnaast stelt hij commerciële contracten op en onderhandelt hij daarover.

Praktisch en weloverwogen
Alex is een weloverwogen en pragmatische advocaat, die resultaatgericht te werk gaat. Hij is altijd op zoek naar de oplossing waar de cliënt het best mee vooruit komt. Daarbij vindt hij het belangrijk om, juist als de druk hoog wordt, tijdig een stap terug te doen om een goede belangenafweging te maken voor de lange termijn. “Wat mij drijft in mijn werk, is de complexiteit en de dynamiek van een procedure of overnameproces. Ik houd ervan om zaken te doorgronden, er orde en structuur in aan te brengen en met mijn juridische kennis cliënten daadwerkelijk vooruit te helpen.”

Kennis van class actions
Alex deed tijdens zijn masterstudie een rechtsvergelijkend onderzoek naar class actions in Amerika en de collectieve actie in Nederland. Daarnaast was hij vrijwilliger en bestuurder bij de Rechtswinkel Groningen.

Nevenfuncties & lidmaatschappen

  • Bestuurslid van de Jonge Balie Midden-Nederland (voorzitter)

Opleiding

  • Nederlands recht, afstudeerrichting Privaatrecht, Rijksuniversiteit Groningen (2019)

Recente M&A transacties Alex

De laatste updates van Alex