Alex Zijlstra werkt sinds 2019 bij Wijn & Stael en is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en M&A. Hij begeleidt DGA’s, familiebedrijven en investeerders bij fusies en overnames, vennootschappelijke (her)structureringen en joint ventures. Daarnaast stelt hij commerciële contracten op en onderhandelt hij daarover.

Praktisch en weloverwogen
Alex is een weloverwogen en pragmatische advocaat, die resultaatgericht te werk gaat. Hij is altijd op zoek naar de oplossing waar de cliënt het best mee vooruit komt. Daarbij vindt hij het belangrijk om, juist als de druk hoog wordt, tijdig een stap terug te doen om een goede belangenafweging te maken voor de lange termijn. “Wat mij drijft in mijn werk, is de complexiteit en de dynamiek van een procedure of overnameproces. Ik houd ervan om zaken te doorgronden, er orde en structuur in aan te brengen en met mijn juridische kennis cliënten daadwerkelijk vooruit te helpen.”

Nevenfuncties & lidmaatschappen

  • Lid kascommissie van de Vereniging Jonge Balie Midden-Nederland
  • Lid Young Professionals Front Row

Opleiding

  • Master Nederlands recht, afstudeerrichting Privaatrecht, Rijksuniversiteit Groningen (2019)
  • Bachelor Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Internationaal en Europees recht, Rijksuniversiteit Groningen (2016)

Rechtsgebiedenregister
Alex heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht (Fusies en overnames)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Recente M&A transacties Alex