Lotte Smelik werkt sinds 2020 bij Wijn & Stael en is gespecialiseerd in corporate & financial litigation, ondernemingsrecht en contractenrecht. Ze vertegenwoordigt aandeelhouders en ondernemingen in conflictsituaties, aansprakelijkheidsprocedures, contractuele geschillen (commercial litigation) en enquêteprocedures.

Betrokken advocaat voor complexe juridische vraagstukken
Lotte is een enthousiaste, verbindende advocaat. Door haar persoonlijke betrokkenheid krijgt ze snel inzicht in de situatie en behoeften van de cliënt. Ze heeft een sterk analytisch vermogen en weet complexe vraagstukken op een efficiënte en pragmatische wijze op te lossen. “Ik krijg er energie van om samen met een cliënt tot een creatieve oplossing te komen.” Lotte heeft een brede maatschappelijke interesse en voelt zich betrokken bij maatschappelijke ondernemingen. Zij publiceert regelmatig over de juridische aspecten van sociaal ondernemen en verdiept zich in de toekomstige rechtsvorm ‘BVm’.

Opleiding en ervaring in het civiel recht
Lotte is breed civielrechtelijk opgeleid en volgde het honoursprogramma van het Utrecht Law College. Daarnaast deed ze al vroeg praktijkervaring op binnen de rechtspraak en de advocatuur en in bestuurlijke functies. Ze floreert in een dynamische omgeving waar ontwikkeling en samenwerking voorop staan.

Nevenfuncties & lidmaatschappen

  • Bestuurslid van de Jonge Balie Midden-Nederland (voorzitter)
  • Lid van de Vereniging Corporate Litigation
  • Lid van de Vereniging Jonge Procesadvocaten

Opleiding

  • Bachelor Rechtsgeleerdheid, Utrecht Law College (2018)
  • Master privaatrecht, Universiteit van Amsterdam (2020, cum laude)