Dominique Sars werkt sinds 2022 als advocaat-stagiaire bij Wijn & Stael op de sectie M&A. Ze is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en contractenrecht. Ze begeleidt DGA’s, bestuurders en investeerders bij bedrijfsovernames en adviseert over ondernemingsrechtelijke en contractuele vraagstukken.

Flexibel en betrokken
Dominique is een betrouwbare, ambitieuze en oplossingsgerichte advocaat, die goed kan samenwerken. Ze is analytisch sterk en altijd geïnteresseerd in wat haar cliënten drijft. Ze heeft bewust gekozen voor de specialisatie M&A: “Ik houd van de dynamiek en complexiteit van een overnameproces en word daarbij uitgedaagd om de juridische belangen van mijn client daarbij zo goed mogelijk te behartigen.”

Sociaal en maatschappelijk geïnteresseerd
Dominique heeft het Utrecht Law College, honoursprogramma Rechtsgeleerdheid, gevolgd aan de Universiteit Utrecht. Daarbij werkte ze vrijwillig als sociaal-juridisch dienstverlener bij U-centraal. Ook heeft ze enige tijd in Zuid-Afrika aan Stellenbosch University gestudeerd, waar ze zich bezig heeft gehouden met maatschappelijke kwesties. Ze schreef haar masterscriptie over de loondoorbetalingsplicht bij tuchtrechtelijk geschorste beroepssporters waar zij haar passie voor sport en recht heeft gecombineerd.

Nevenfuncties en lidmaatschappen

  • Lid van de Tuchtraad bij de KNLTB (vrijwilliger) 
  • Lid van de Vereniging voor Sport & Recht

Opleiding

  • Master Ondernemingsrecht, Universiteit Utrecht (2021)
  • Bachelor Utrecht Law College, honoursprogramma Rechtsgeleerdheid, (2019)