Blog 10: Ge-M&A’ed en dan?

Aangemaakt: 29 november 2023

Blog 10: Ge-M&A’ed en dan?

In de M&A-blogreeks zijn wij de afgelopen maanden ingegaan op verschillende aspecten die in het M&A-proces aan de orde kunnen zijn, denk aan de transactiedocumentatie, garanties en vrijwaringen, de earn out en valkuilen in het proces.

In dit laatste blog gaan wij in op de post-closing fase, de fase na afronding van de transactie. Wat zijn in die fase zaken om goed op te letten? 

Claimtermijnen 

Als onderdeel van de transactie geeft de verkoper standaard garanties af aan de koper over de onderneming van de targetvennootschap. Onderdeel van de afspraken is dat de koper niet oneindig kan aankloppen bij de verkoper voor een onjuiste garantie en dat zodoende een maximale claimtermijn aan de orde is (bijvoorbeeld tussen de 12 en de 36 maanden na afronding van de transactie). Voor de koper is het zodoende van belang om deze termijn goed te onthouden en in acht te nemen, omdat de koper anders -wegens te laat klagen- mogelijk niet meer met succes een claim kan indienen bij de verkoper. 

Earn out

Als onderdeel van de koopprijs kan een earn out worden afgesproken, zie daarover blog 8 met als onderwerp de aandachtspunten bij een earn out. Als er gebruik wordt gemaakt van een earn-out wordt een gedeelte van de koopprijs voorwaardelijk gesteld aan het behalen van bepaalde toekomstige financiële of operationele doelen. Deze doelen zien vaak op de periode na afronding van de transactie. Voor een verkoper zal het van belang zijn dat de koper -die dan aan het stuur zit van de targetvennootschap- zich voldoende inspant om de doelen te behalen, zodat de verkoper zijn earn out ontvangt. Daarbij kan het afspreken van bepaalde informatierechten (bijvoorbeeld periodieke updates over de ontwikkeling van de EBITDA van de targetvennootschap) van belang zijn voor de verkoper om inzicht te krijgen in de resultaten van de targetvennootschap na afronding van de transactie. 

Closing accounts 

Ook gerelateerd aan de koopprijs is het closing accounts mechanisme. Bij dit mechanisme bepalen partijen voor de afronding van de transactie een voorlopige koopprijs voor de targetvennootschap. De voorlopige koopprijs wordt door partijen bepaald aan de hand van voorlopige financiële gegevens van de targetvennootschap, bijvoorbeeld een voorlopige overnamebalans. De koopovereenkomst bevat een uitgebreide regeling op basis waarvan na afronding van de transactie de definitieve koopprijs wordt vastgesteld. De definitieve koopprijs wordt na afronding van de transactie vastgesteld op basis van die balans, ook wel de completion accounts. Het is zodoende van belang dat de verkoper en de koper gezamenlijk uit de completion accounts en daarmee de koopprijs komen, en dat als dat niet lukt een passende geschillenregeling in de transactiedocumentatie is opgenomen.

Non-compete

De koper bepaalt een koopprijs aan de verkoper voor de targetvennootschap. De koper zal daarbij het voornemen hebben om de onderneming tot een succes te maken en daarbij bepaalde resultaten te behalen. Het is voor de koper dan ook niet wenselijk dat de verkoper, met al zijn kennis, kunde en netwerk, een met de targetvennootschap concurrerende onderneming opzet. De transactiedocumentatie bevat daarom standaard een non-concurrentiebeding op basis waarvan de verkoper een aantal jaar niet mag concurreren met de targetvennootschap. Het is daarbij gebruikelijk om een passend boetebeding op te nemen voor het geval de verkoper zich niet aan de afspraken houdt. 

Overdrachtswerkzaamheden 

Het komt regelmatig voor dat een koper behoefte heeft aan de assistentie van de verkoper bij het overdragen van de onderneming aan de koper. Wij zien dan ook regelmatig de afspraak dat verkoper op basis van een overeenkomst van opdracht overdrachtswerkzaamheden zal verrichten, denk aan het inwerken van bepaalde personen of het afronden van bestaande projecten.

Ook in de fase na de afronding van de transactie zijn er zodoende allerlei zaken om goed over na te denken en passende afspraken over te maken. Laat u zich daarom van goed juridisch advies voorzien om discussies en ongewenste verrassingen zoveel mogelijk te voorkomen. 

Blogreeks
Wilt u alles weten over de (ver-)koop van een onderneming?
Dit blog maakt deel uit van een blogreeks over de verschillende fases en juridische onderwerpen die spelen bij de (ver-)koop van een onderneming. U vindt een overzicht van alle onderwerpen door te klikken op deze link.  

Meer weten over M&A?

Meer weten over M&A?