Daan Loozeman werkt sinds 2021 als advocaat bij Wijn & Stael. Hij is gespecialiseerd in het brede civiel recht en het ondernemingsrecht, met een focus op het faillissementsrecht. Hij ondersteunt curatoren bij de afwikkeling van faillissementen en rechtmatigheidsonderzoeken. Daarnaast begeleidt hij herstructureringen en adviseert en procedeert hij in geschillen tussen ondernemers.

Advocatuur op het hoogste niveau
Daan is een betrokken, kritische en doortastende advocaat. Hij komt snel tot de kern van de zaak en kan zich goed verplaatsen in de belangen van de cliënt. Hij koos voor Wijn & Stael omdat hij graag op het hoogste niveau advocatuur wil bedrijven. Bovendien houdt hij van de dynamiek die het vak met zich meebrengt: “Die dynamiek daagt mij uit om constant scherp en creatief te zijn, zodat ik in elke complexe zaak het beste resultaat kan behalen.”

Veelzijdig opgeleid
Daan nam deel aan het Honoursprogramma van de Rijksuniversiteit Groningen en deed een master Privaatrecht en een master Ondernemingsrecht. Hij studeerde enige tijd in Washington en werkte als griffier voor het Regionaal Medisch Tuchtcollege Amsterdam.

Opleiding

  • Master Privaatrecht, Rijksuniversiteit Groningen (2021)
  • Master Ondernemingsrecht, Vrije Universiteit (2021)
  • Honours College Bachelor en Privatissimum Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen (2017)
  • Bachelor Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Groningen (2018)

Nevenactiviteiten
Bestuurslid van de Jonge Balie Midden-Nederland (penningmeester)

Laatste updates van Daan