Mr. C.G. Top

Karen

Advocaat

Karen is gespecialiseerd op het gebied van het bestuursrecht, omgevingsrecht en de zorg. Zij heeft ervaring met complexe vraagstukken op het grensvlak van verschillende rechtsgebieden. Met name op het terrein van het omgevingsrecht, vastgoed en in het speelveld van de semipublieke (zorg)sector voorziet zij overheden, ondernemingen en ontwikkelaars van advies. Karen is een zeer betrokken en gedreven advocaat. Zij denkt mee met de cliënt, waarbij zij graag met een open en oplossingsgerichte blik te werk gaat. Haar analytisch vermogen is sterk, waardoor zij in complexe vraagstukken snel tot de kern van een zaak weet te komen.

Karen is in 2018 cum laude afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam, specialisatie strafrecht. In 2017 heeft zij de specialisatie staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht afgerond. Tijdens haar studie verrichtte Karen onderzoek naar de vraag of de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg aan zorginstellingen voldoende rechtsbescherming biedt. Daarnaast heeft zij onderzocht of de bestrijding van voedselfraude in Nederland in overeenstemming is met Europese regelgeving. Tijdens haar studie heeft Karen ervaring opgedaan in zowel de rechtspraak als de advocatuur en heeft zij zich als vrijwilliger en bestuurder ingezet bij de Rechtswinkel Utrecht.

OPLEIDING

  • Rechtsgeleerdheid, specialisatie Strafrecht (Vrije Universiteit Amsterdam, 2018), cum laude
  • Nederlands recht, specialisatie Staats- en bestuursrecht (Universiteit Utrecht, 2017)

Publicaties van Karen Top

Reguliere winkels mogen worden geweerd van winkelgebied met omvangrijke detailhandel

Op 24 juli 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) bepaald dat het mogelijk is om in een bestemmingsplan te bepalen dat reguliere detailhandel niet is toegesta...

Lees meer

​Wijziging Huisvestingswet; gemeentelijke regels over middeldure huur geoorloofd?

Per 1 juli 2019 is de Huisvestingswet 2014 (“Hw”) gewijzigd. De bevoegdheid van gemeenten om te sturen op verdeling van woonruimte is hiermee aanzienlijk verruimd. Waar gemeenten eerst bij huisvesting...

Lees meer

Meer zorginstellingen verplicht om een cliëntenraad in te stellen: het besluit Wmcz 2018

Veel meer zorginstellingen zullen in de toekomst verplicht worden een cliëntenraad in te stellen. Voor medisch-specialistische bedrijven (“MSB’s”), vrijgevestigd medisch specialisten en de eerstelijns...

Lees meer

Wet maatregelen middenhuur: meer duidelijkheid voor marktpartijen?

Gemeenten mogen op grond van de Huisvestingswet 2014 (“Hw”) regie voeren op de toewijzing van woningen aan bepaalde categorieën inkomens, door middel van het uitvaardigen van een huisvestingsverordeni...

Lees meer