Mr. J. Snijder

Joyce

Senior advocaat

Joyce Snijder werkt sinds 2008 bij Wijn & Stael en is gespecialiseerd in arbeidsrecht. Ze treedt op voor ondernemingen, bestuurders en professionals. Haar bijzondere interesse gaat uit naar flexibele arbeidsrelaties. Zo adviseert ze grote flexspelers over de inrichting van hun bedrijfsmodel en over de contractdocumentatie bij het in-en uitlenen van flexibele arbeidskrachten en zzp’ers. Ook adviseert en procedeert ze regelmatig over uitzenden, detacheren en payrollen.

Betrokken en oplossingsgericht
Joyce is een betrokken en gedreven advocaat, die zich grondig verdiept in de bedrijfsvoering en wensen van de cliënt. “Ik vind het belangrijk om goed te weten wat er speelt. Daardoor kan ik de juiste strategie bepalen en adviezen en oplossingen leveren waar de cliënt echt wat aan heeft.”

Specialist in flexibele arbeidsrelaties
Joyce verzorgt seminars en (inhouse) workshops en publiceert regelmatig over flexibele arbeidsrelaties. De edities 2018, 2019 en 2020 van Legal 500 bevelen Joyce aan voor haar specifieke kennis en kunde. In 2020 werd zij als rising star vermeld met de quote: “Joyce Snijder really stands out on her knowledge on labour law in the flex-market (contingent workforce).”

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

 • Lid van de Adviescommissie Arbeidsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten
 • Lid van VAAN (Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland)
 • Lid van VAAMN (Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Midden Nederland)

OPLEIDING

 • Postacademische leergang arbeidsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam (2015)
 • Bedrijfsrecht, Rijksuniversiteit Groningen (2007)

AANBEVELINGEN

 • Legal 500 - 2021: Employment 'Rising star'
  Testimonial: ‘Joyce Snijder’s extensive knowledge, together with her ease of doing business and fine communication skills, make her indispensable for our business’.
 • Legal 500 - 2020: Employment
  Testimonial: "really stands out on her knowledge on Labour law in the flex-market (contingent workforce)"

CASES

 • Joyce adviseerde een vooraanstaand Nederlands bedrijf over het internationaal inlenen van arbeidskrachten en stelde de inleenovereenkomst op.
 • Ook adviseerde ze verschillende spelers in de flexbranche over de inhoud van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en over de herinrichting van de bedrijfsprocessen om de consequenties van de WAB te ondervangen.
 • Daarnaast adviseerde Joyce verschillende cliënten over de toepasselijkheid van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) en de verboden en verplichtingen die uit deze wet voortvloeien. Daaronder vallen het belemmeringsverbod en de verplichting om een inlenersbeloning te voldoen.
 • Joyce stond verschillende cliënten bij die door StiPP, het bedrijfstakpensioenfonds in de uitzendbranche, werden aangesproken tot afdracht van pensioenpremies. Ook adviseerde ze hen over de mogelijkheid om vrijstelling te verzoeken.
 • Joyce adviseerde verschillende cliënten over de toepasselijkheid van de ABU/NBBU-cao. Ook stelde ze uitzendovereenkomsten en algemene voorwaarden op voor een uitzendbureau.
 • Joyce stelde overeenkomsten op voor het inlenen en uitlenen van werknemers en zzp’ers, waarin aandacht was voor ketenaansprakelijkheden.

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Joyce heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.Publicaties van Joyce Snijder

​Helpling-schoonmakers zijn uitzendkrachten

Op 21 september 2021 heeft het Hof Amsterdam geoordeeld dat tussen het online platform Helpling en de via hen werkzame schoonmakers een uitzendovereenkomst bestaat. Zij hebben als gevolg daarvan recht...

Lees meer

Een algoritme als werkgever

Slimme technologieën brengen de vraag van de consument en het aanbod van bedrijven samen via online platformen, zoals het platform Uber. Door het inloggen op de Uber-app wordt door een algoritme bepa...

Lees meer

Een uitzend- of payrollovereenkomst na een leverancierswissel

Het is niet ongebruikelijk dat een uitzendkracht eerst via de ene en na een leverancierswissel door een andere werkgever ter beschikking wordt gesteld van een klant. Sinds de invoering van de Wet Arbe...

Lees meer

Maaltijdbezorgers van Deliveroo zijn werknemers; grote gevolgen voor de beursgang

Deliveroo ging op 31 maart 2021 naar de beurs. De NOS berichtte dat het aandeel even na de opening van de beurs in Londen meer dan een kwart verloor. Deliveroo ondervindt - onder meer - hinder van de ...

Lees meer

Speelt de bedoeling van partijen een rol bij kwalificatie arbeidsovereenkomst? De Hoge Raad oordeelt

De nieuwe expertblog van Joyce Snijder in samenwerking met ZiPconomy is verschenen. Hierin gaat Joyce in op de gevolgen van het arrest X/ Gemeente Amsterdam waarin de Hoge Raad oordeelde dat de bedoel...

Lees meer

Kan een zzp’er zich op het belemmeringsverbod in de Waadi beroepen?

Joyce Snijder heeft in samenwerking met ZiPconomy een expertblog geschreven over de toepassing van het belemmeringsverbod in de Waadi door zzp'ers. Het hof heeft geoordeeld dat ook een zzp'er zich kan...

Lees meer

Heeft de inlener recht op korting wanneer het uitzendbureau NOW-subsidie ontvangt?

Door gebruik te maken van de NOW-regeling kunnen uitzendbureaus een subsidie ontvangen om de bij hen in dienst zijnde uitzendkrachten in dienst te houden en het loon te kunnen blijven doorbetalen. Inl...

Lees meer

Administratieve vereisten WW-premiedifferentiatie naar de aard van het contract

Om het aanbieden van een vast contract aantrekkelijker te maken voor werkgevers, draagt een werkgever vanaf 1 januari 2020 na de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) een lage WW-pr...

Lees meer

Blijft payrolling bestaan of zal het ten onder gaan? De gevolgen van het zeer beperkte overgangsrecht voor de flexbranche

Onmiddellijke werking maatregelen payrolling.
De maatregelen in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) hebben onmiddellijke werking op payrolling. Dit betekent dat een arbeidsovereenkomst die onder...

Lees meer

Wet arbeidsmarkt in balans: de belangrijkste wijzigingen en het overgangsrecht op een rij

De Eerste Kamer heeft op 28 mei 2019 met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingestemd. De wet treedt naar verwachting per 1 januari 2020 in werking. De WAB kent maatregelen rond flexibele arbeid, aan...

Lees meer

Waarom je zonder arbeidsovereenkomst wel een pakket mag bezorgen maar geen pizza

De rechter oordeelt dat Deliveroo-maaltijdbezorgers geen zzp'ers zijn en onder een cao vallen. Waarom geldt dat wel voor deze pizzabezorgers, maar bijvoorbeeld niet voor pakketbezorgers van PostNL? ...

Lees meer

Loonverhoudingsvoorschrift bij terbeschikkingstelling aan doorlener

In de praktijk worden uitzendkrachten door een uitzendbureau niet altijd direct uitgeleend aan de onderneming waar de werkzaamheden daadwerkelijk worden verricht. Het is niet ongebruikelijk dat zij wo...

Lees meer

De basisbeginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

In De Algemene Verordening Gegevensbescherming in Vogelvlucht gaven onze advocaten Joyce Snijder en Renske de Groot een beknopt overzicht van de top 5 aan veranderingen die de Algemene Verordening Geg...

Lees meer

​De Algemene Verordening Gegevensbescherming in vogelvlucht

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") in werking. Gebrek aan vertrouwen in de verouderde bestaande wetgeving voor gegevensbescherming en de verschillende beschermin...

Lees meer

Opvolgend werkgeverschap voor en na 1 juli 2015

Sinds de invoering van de WWZ per 1 juli 2015 is sneller sprake van opvolgend werkgeverschap dan daarvoor. Er is al sprake van opvolgend werkgeverschap wanneer de nieuwe arbeidsovereenkomst wezenlijk ...

Lees meer

Geslaagd seminar "Hoe ver reikt het gezag van de werkgever?"

Op 8 en 13 juni jl. vond het seminar Actualiteiten arbeidsrecht plaats in de Utrechtse Stadsschouwburg, verzorgd door arbeidsrechtspecialisten Maaike Faber, Joyce Snijder en Else Loes Pasma. Hoofdthem...

Lees meer

DBA vervangt VAR

Op 2 februari 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ aangenomen. De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) treedt per 1 mei 2016 in werk...

Lees meer

Nadere regelgeving WWZ

De inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) per 1 januari respectievelijk 1 juli 2015 leidt tot een grondige herziening van het arbeidsrecht. In een tiental besluiten zal de WWZ de komende ...

Lees meer

Kennelijk onredelijk ontslag

Schadevergoeding in de kennelijk onredelijk ontslagprocedure Wanneer in een kennelijk onredelijk ontslagprocedure komt vast te staan dat het ontslag van de werknemer kennelijk onredelijk is geweest, ...

Lees meer

Sociaal plan en ouderen

In een sociaal plan wordt vaak opgenomen dat de ontslagvergoeding is gemaximeerd tot het inkomen dat de werknemer tot de pensioengerechtigde leeftijd zal kunnen genieten. Dit wordt een zogenaamd anti-...

Lees meer

Collectief ontslag in beweging

Als gevolg van de aanstaande wijziging van de Wet Melding Collectief Ontslag (‘WMCO’) zal een werkgever in alle gevallen de vakbonden moeten raadplegen ongeacht de ontslagroute die hij kiest.

Lees meer

Verkeersboete tijdens werk

Op 13 juni jl. heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of een werkgever de verkeersboetes die werknemers bij de uitoefening van hun werkzaamheden oplopen dient te betalen. Het ging in deze za...

Lees meer