Mr. J. Snijder

Joyce

Advocaat

Joyce werkt sinds 2008 bij Wijn & Stael. Zij adviseert werkgevers en werknemers over onder meer individueel en collectief ontslagrecht (reorganisaties), disfunctioneringsdossiers, arbeidsconflicten, in- outsourcing van personeel (overgang van onderneming) en personeels- en beloningsbeleid (WNT).

Daarnaast is Joyce gespecialiseerd in flexibele arbeidsrelaties. Zij adviseert dagelijks over de juridische implicaties van payrollen, uitzenden, detacheren, het in- en uitlenen van arbeidskrachten, de inzet van ZZP’ers en de steeds veranderende wetgeving die hieraan ten grondslag ligt. De 2018 editie van Legal 500 beveelt Joyce aan voor haar specifieke kennis en kunde op het gebied van flexibele arbeidsrelaties.

Joyce is een betrokken advocaat met een scherp oog voor detail. Cliënten waarderen haar praktische aanpak en nuchtere kijk op zaken. Met haar verrassende strategische aanpak bereikt Joyce graag het beste resultaat in een onderhandeling of procedure.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

  • Lid van de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
  • Lid van de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Midden Nederland (VAAMN)

OPLEIDING

  • Postacademische leergang arbeidsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam (2015)
  • Bedrijfsrecht, Rijksuniversiteit Groningen (2007)

Publicaties van Joyce Snijder

Loonverhoudingsvoorschrift bij terbeschikkingstelling aan doorlener

In de praktijk worden uitzendkrachten door een uitzendbureau niet altijd direct uitgeleend aan de onderneming waar de werkzaamheden daadwerkelijk worden verricht. Het is niet ongebruikelijk dat zij wo...

Lees meer

De basisbeginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

In De Algemene Verordening Gegevensbescherming in Vogelvlucht gaven onze advocaten Joyce Snijder en Renske de Groot een beknopt overzicht van de top 5 aan veranderingen die de Algemene Verordening Geg...

Lees meer

​De Algemene Verordening Gegevensbescherming in vogelvlucht

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) in werking. Gebrek aan vertrouwen in de verouderde bestaande wetgeving voor gegevensbescherming en de verschillende beschermin...

Lees meer

Opvolgend werkgeverschap voor en na 1 juli 2015

Sinds de invoering van de WWZ per 1 juli 2015 is sneller sprake van opvolgend werkgeverschap dan daarvoor. Er is al sprake van opvolgend werkgeverschap wanneer de nieuwe arbeidsovereenkomst wezenlijk ...

Lees meer

Geslaagd seminar "Hoe ver reikt het gezag van de werkgever?"

Op 8 en 13 juni jl. vond het seminar Actualiteiten arbeidsrecht plaats in de Utrechtse Stadsschouwburg, verzorgd door arbeidsrechtspecialisten Maaike Faber, Joyce Snijder en Else Loes Pasma. Hoofdthem...

Lees meer

DBA vervangt VAR

Op 2 februari 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ aangenomen. De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) treedt per 1 mei 2016 in werking....

Lees meer

Nadere regelgeving WWZ

De inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) per 1 januari respectievelijk 1 juli 2015 leidt tot een grondige herziening van het arbeidsrecht. In een tiental besluiten zal de WWZ de komende ...

Lees meer

Kennelijk onredelijk ontslag

Schadevergoeding in de kennelijk onredelijk ontslagprocedure Wanneer in een kennelijk onredelijk ontslagprocedure komt vast te staan dat het ontslag van de werknemer kennelijk onredelijk is geweest, ...

Lees meer

Sociaal plan en ouderen

In een sociaal plan wordt vaak opgenomen dat de ontslagvergoeding is gemaximeerd tot het inkomen dat de werknemer tot de pensioengerechtigde leeftijd zal kunnen genieten. Dit wordt een zogenaamd anti-...

Lees meer

Collectief ontslag in beweging

Als gevolg van de aanstaande wijziging van de Wet Melding Collectief Ontslag (‘WMCO’) zal een werkgever in alle gevallen de vakbonden moeten raadplegen ongeacht de ontslagroute die hij kiest.

Lees meer

Verkeersboete tijdens werk

Op 13 juni jl. heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of een werkgever de verkeersboetes die werknemers bij de uitoefening van hun werkzaamheden oplopen dient te betalen. Het ging in deze za...

Lees meer