Mr. J. Snijder

Joyce

Advocaat

Joyce werkt sinds 2008 bij Wijn & Stael Advocaten. Zij is advocaat arbeidsrecht en is gespecialiseerd in flexibele arbeidsrelaties. Joyce treedt op voor verschillende grote spelers die actief zijn in de flexbranche, zowel uitleners als inleners. Zij adviseert cliënten onder meer over de inrichting van hun bedrijfsmodel en de contractdocumentatie. Zij adviseert en procedeert regelmatig over uitzenden, detacheren, payrollen, contracting en over het in- en uitlenen van werknemers en ZZP-ers.

Joyce is een betrokken advocaat met een scherp oog voor detail. Zij denkt graag mee met haar cliënten om zo te komen tot een gedegen oplossing. Cliënten stellen haar praktische aanpak zeer op prijs.

Joyce verzorgt seminars en (inhouse) workshops en publiceert regelmatig op het gebied van flexibele relaties, een (rechts)gebied dat volop in beweging is. De 2018 en 2019 editie van Legal 500 bevelen Joyce aan voor haar specifieke kennis en kunde op het gebied van flexibele arbeidsrelaties.

Recente zaken waarin Joyce cliënten heeft bijgestaan en geadviseerd:
- Advisering van een vooraanstaand Nederlands bedrijf over het internationaal inlenen van arbeidskrachten en het opstellen van de inleenovereenkomst.
- Verschillende spelers in de flexbranche adviseren over de inhoud van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en de consequenties van deze wet in beeld brengen. Tevens advisering over de herinrichting van bedrijfsprocessen en structuren om de consequenties van de WAB te ondervangen.
- Advisering van een werkgever die door een uitzendbureau werd aangesproken tot betaling van een boete wegens het rechtstreeks in dienst nemen van de uitzendkracht.
- Verschillende cliënten adviseren over de toepasselijkheid van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) en de verboden en verplichtingen die uit deze wet voortvloeien, waaronder het belemmeringsverbod en de verplichting de inlenersbeloning te voldoen.
- Het bijstaan van verschillende cliënten die door StiPP, het bedrijfstakpensioenfonds in de uitzendbranche, werden aangesproken tot afdracht van pensioenpremies. Tevens advisering over de mogelijkheid vrijstelling te verzoeken.
- Advisering van verschillende cliënten over de toepasselijkheid ABU/NBBU CAO. Het opstellen van uitzendovereenkomsten en algemene voorwaarden voor een uitzendbureau.
- Het opstellen van overeenkomsten ten behoeve van het inlenen en uitlenen van werknemers en ZZP-ers, waarin ketenaansprakelijkheden niet over het hoofd wordt gezien.

AANBEVELINGEN

  • Legal 500 - 2020: Employment
    Testimonial: "really stands out on her knowledge on Labour law in the flex-market (contingent workforce)"

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

  • Lid van de Adviescommissie Arbeidsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten
  • Lid van de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
  • Lid van de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Midden Nederland (VAAMN)

OPLEIDING

  • Postacademische leergang arbeidsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam (2015)
  • Bedrijfsrecht, Rijksuniversiteit Groningen (2007)

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Joyce heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.Publicaties van Joyce Snijder

Heeft de inlener recht op korting wanneer het uitzendbureau NOW-subsidie ontvangt?

Door gebruik te maken van de NOW-regeling kunnen uitzendbureaus een subsidie ontvangen om de bij hen in dienst zijnde uitzendkrachten in dienst te houden en het loon te kunnen blijven doorbetalen. Inl...

Lees meer

Administratieve vereisten WW-premiedifferentiatie naar de aard van het contract

Om het aanbieden van een vast contract aantrekkelijker te maken voor werkgevers, draagt een werkgever vanaf 1 januari 2020 na de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) een lage WW-pr...

Lees meer

Blijft payrolling bestaan of zal het ten onder gaan? De gevolgen van het zeer beperkte overgangsrecht voor de flexbranche

Onmiddellijke werking maatregelen payrolling
De maatregelen in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) hebben onmiddellijke werking op payrolling. Dit betekent dat een arbeidsovereenkomst die onder d...

Lees meer

Wet arbeidsmarkt in balans: de belangrijkste wijzigingen en het overgangsrecht op een rij

De Eerste Kamer heeft op 28 mei 2019 met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingestemd. De wet treedt naar verwachting per 1 januari 2020 in werking. De WAB kent maatregelen rond flexibele arbeid, aan...

Lees meer

Waarom je zonder arbeidsovereenkomst wel een pakket mag bezorgen maar geen pizza

De rechter oordeelt dat Deliveroo-maaltijdbezorgers geen zzp’ers zijn en onder een cao vallen. Waarom geldt dat wel voor deze pizzabezorgers, maar bijvoorbeeld niet voor pakketbezorgers van PostNL? ...

Lees meer

Loonverhoudingsvoorschrift bij terbeschikkingstelling aan doorlener

In de praktijk worden uitzendkrachten door een uitzendbureau niet altijd direct uitgeleend aan de onderneming waar de werkzaamheden daadwerkelijk worden verricht. Het is niet ongebruikelijk dat zij wo...

Lees meer

De basisbeginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

In De Algemene Verordening Gegevensbescherming in Vogelvlucht gaven onze advocaten Joyce Snijder en Renske de Groot een beknopt overzicht van de top 5 aan veranderingen die de Algemene Verordening Geg...

Lees meer

​De Algemene Verordening Gegevensbescherming in vogelvlucht

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) in werking. Gebrek aan vertrouwen in de verouderde bestaande wetgeving voor gegevensbescherming en de verschillende beschermin...

Lees meer

Opvolgend werkgeverschap voor en na 1 juli 2015

Sinds de invoering van de WWZ per 1 juli 2015 is sneller sprake van opvolgend werkgeverschap dan daarvoor. Er is al sprake van opvolgend werkgeverschap wanneer de nieuwe arbeidsovereenkomst wezenlijk ...

Lees meer

Geslaagd seminar "Hoe ver reikt het gezag van de werkgever?"

Op 8 en 13 juni jl. vond het seminar Actualiteiten arbeidsrecht plaats in de Utrechtse Stadsschouwburg, verzorgd door arbeidsrechtspecialisten Maaike Faber, Joyce Snijder en Else Loes Pasma. Hoofdthem...

Lees meer

DBA vervangt VAR

Op 2 februari 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ aangenomen. De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) treedt per 1 mei 2016 in werking....

Lees meer

Nadere regelgeving WWZ

De inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) per 1 januari respectievelijk 1 juli 2015 leidt tot een grondige herziening van het arbeidsrecht. In een tiental besluiten zal de WWZ de komende ...

Lees meer

Kennelijk onredelijk ontslag

Schadevergoeding in de kennelijk onredelijk ontslagprocedure Wanneer in een kennelijk onredelijk ontslagprocedure komt vast te staan dat het ontslag van de werknemer kennelijk onredelijk is geweest, ...

Lees meer

Sociaal plan en ouderen

In een sociaal plan wordt vaak opgenomen dat de ontslagvergoeding is gemaximeerd tot het inkomen dat de werknemer tot de pensioengerechtigde leeftijd zal kunnen genieten. Dit wordt een zogenaamd anti-...

Lees meer

Collectief ontslag in beweging

Als gevolg van de aanstaande wijziging van de Wet Melding Collectief Ontslag (‘WMCO’) zal een werkgever in alle gevallen de vakbonden moeten raadplegen ongeacht de ontslagroute die hij kiest.

Lees meer

Verkeersboete tijdens werk

Op 13 juni jl. heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of een werkgever de verkeersboetes die werknemers bij de uitoefening van hun werkzaamheden oplopen dient te betalen. Het ging in deze za...

Lees meer