Mr. E.K. Sneeuw

Elisabeth

Advocaat

Elisabeth Sneeuw werkt sinds 2018 bij Wijn & Stael en is gespecialiseerd in huurrecht, bouwrecht, architectenrecht en aanbestedingsrecht. Ze begeleidt onder meer (ver)huurders van vastgoed bij de totstandkoming en uitvoering van huurovereenkomsten. Ook adviseert ze en procedeert ze over aanbestedingsprocedures en aansprakelijkheidsvraagstukken in de bouw. Bovendien heeft ze veel kennis van adviseursovereenkomsten voor architecten.

Creatieve aanpak van niet-alledaagse zaken
Elisabeth is een bevlogen advocaat met een sterk analytisch en verbindend vermogen. Ze bijt zich graag vast in niet-alledaagse zaken, die vragen om een creatieve aanpak. Daarbij werkt ze nauw samen met de cliënt en verdiept ze zich grondig in zijn situatie en belangen. “Ik raak gemotiveerd van zaken die net dat beetje extra vragen om tot een optimale oplossing te komen. Daarbij hecht ik veel waarde aan de kwaliteit en praktische toepasbaarheid van mijn advies.”

Ervaring in privaat- en publiekrecht
Elisabeth schreef haar afstudeerscriptie over de wezenlijke wijziging in het aanbestedingsrecht, een onderwerp op het snijvlak van het privaat- en publiekrecht. Ze deed als werkstudent ervaring op bij grote advocatenkantoren en kijkt terug op een succesvolle topsportcarrière.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

  • Lid van Jong Onroerend Goed Utrecht (JOU)

OPLEIDING

  • Master Privaatrecht, Universiteit van Amsterdam

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Elisabeth heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Huurrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

CASES

  • Elisabeth heeft een woon(zorg)organisatie geadviseerd over het vaststellen en verhogen van de servicekosten inzake geliberaliseerde woonruimten, en de taak van de huurdersvereniging daarin. Daarbij lag de focus op de bevoegdheden van de huurdersvereniging op grond van de Wet op het overleg huurders verhuurder.
  • Ook heeft Elisabeth grote architectenbureaus bijgestaan bij het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van adviseursovereenkomsten (op grond van de DNR 2011). Daarbij heeft ze architecten geadviseerd over de (mogelijke) risico’s en veelvuldig onderhandeld met de opdrachtgevers.
  • Daarnaast heeft Elisabeth meerdere cliënten geadviseerd bij de realisatie en transformatie van onroerend goed, waarbij ze onder meer de huurovereenkomsten, realisatieovereenkomsten en aannemingsovereenkomsten heeft opgesteld.

Publicaties van Elisabeth Sneeuw

Inwerkingtreding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2024

Het is een feit: vanaf 1 januari 2024 zal de Omgevingswet in werking treden. Omdat de Wkb gekoppeld is aan de Omgevingswet, betekent dit dat ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ("Wkb") op 1 j...

Lees meer

Leidt het Didam-arrest dan toch tot nietigheid van eerder gesloten overeenkomsten?

De rechtbank Midden-Nederland heeft op 22 maart in kort geding geoordeeld dat een voor het welbekende Didam-arrest[1] gesloten koopovereenkomst, waarbij het overheidslichaam heeft gehandeld in strijd ...

Lees meer

De energie label C-verplichting voor kantoorgebouwen

Ondanks dat slechts 50% van de kantoren in Nederland (laatste meting 1 oktober 2022) een energielabel C of beter heeft, zullen kantoorgebouwen per 1 januari 2023 minimaal over een energielabel C moete...

Lees meer

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (“Wkb”): Minister Hugo de Jonge treft (extra) voorzorgsmaatregelen in verband met inwerkingtreding

Vragen van Eerste Kamer over Wkb
Bij brief van 30 september jl. heeft de Eerste Kamer haar zorgen geuit over de mogelijke gevolgen van de inwerkingtreding van Wkb. De Eerste Kamer vreest voor het...

Lees meer

De gefaseerde inwerkingtreding van de Wkb

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (“Wkb”) zal naar verwachting per 1 juli 2023 – tegelijk met de Omgevingswet – gefaseerd in werking treden. De veranderingen van de Wkb gelden (naar ver...

Lees meer

Huurprijsindexatie vrije sector per 1 januari 2023 gebaseerd op de gemiddelde loonstijging in plaats van de inflatie?

Als het aan Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ("De Jonge") ligt wel. In april 2022 kondigde De Jonge al aan dat hij wil voorkomen dat huurders in de vrije sector geconfro...

Lees meer

Woningcorporaties dan toch aanbestedingsplichtig?

Wat zijn de gevolgen hiervan voor woningcorporaties en de woningbouw in Nederland? Het hangt al jaren in de lucht en het is dan ook niet de eerste keer dat we schrijven over een eventuele aanbesteding...

Lees meer

Inbreukprocedure Europese Commissie omtrent aanbestedingsplicht woningcorporaties krijgt vervolg

In 2017 is de Europese Commissie ("de Commissie") een inbreukprocedure tegen de Nederlandse Staat ("de Staat") gestart, omdat de Commissie van mening is dat de Staat woningcorporaties als aanbestedend...

Lees meer

Wetsvoorstel afschaffing aanbestedingsplicht sociaal domein Europeesrechtelijk wel haalbaar?

Recentelijk hebben Kamerleden Ellemeet (GroenLinks) en Van der Staaij (SGP) een initiatiefvoorstel ingediend om de aanbestedingsplicht binnen het sociaal domein af te schaffen. De Kamerleden betogen d...

Lees meer

Wetsvoorstel wijziging Winkeltijdenwet: kan verhuurder huurder openingstijden opleggen en afdwingen?

Uit een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland bleek dat huurders van winkelruimte (hierna: "winkelier(s)") gebonden kunnen worden aan winkeltijden waarmee zij niet hebben ingestemd. De bo...

Lees meer

Maak tijdig bezwaar in een aanbesteding

In de meeste aanbestedingsdocumentatie is, in lijn met het Grossmann-arrest, het voorschrift opgenomen dat de aanbestedingsdocumenten met zorg zijn samengesteld en dat een inschrijver die desalniettem...

Lees meer

Schaarse publieke rechten bij ruimtelijke besluiten

Bij het verdelen van schaarse vergunningen (zoals bijv. kansspelvergunningen en OV-concessies) moet de overheid potentiële gegadigden de mogelijkheid geven om mee te dingen naar de beschikbare vergun...

Lees meer