Mr. K. Rutten

Koen

Partner

Koen Rutten werkt sinds 2006 voor Wijn & Stael en is advocaat en partner. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrechtelijke geschillen, aansprakelijkheidsprocedures en corporate governance-vraagstukken. Daarbij vertegenwoordigt hij de belangen van ondernemingen, aandeelhouders, bestuurders en commissarissen. Ook is hij betrokken bij overnamegeschillen, enquêteprocedures en (internationale) arbitrages. Bovendien procedeert en adviseert hij over de Wet op het financieel toezicht en de aansprakelijkheid van financiële instellingen en toezichthouders.

Vasthoudend en bevlogen
Koen is een vasthoudende en bevlogen advocaat met een tomeloze energie en creativiteit om het gelijk voor zijn cliënt te halen. Hij houdt ervan om op zoek te gaan naar alle relevante feiten en omstandigheden in een zaak. Op basis van alle relevante feiten en omstandigheden in een zaak zet hij graag een vlijmscherpe argumentatie op in het voordeel van zijn cliënt. Wat hem daarbij drijft? “Het is mijn passie om de feiten en omstandigheden in een zaak zodanig aan de rechter te presenteren dat mijn cliënt een optimaal resultaat bereikt.”

Expert in massaschadeclaims
Koen heeft specifieke ervaring met procedures over massaschadeclaims (‘class actions’). Hij heeft meermaals met – soms ongekend – succes de belangen van beleggers en andere gedupeerden behartigd.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

 • Vaste medewerker van het Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk (TOP)
 • Actief bij Lawyers for Lawyers
 • Lid van de Vereniging Corporate Litigation
 • Lid van de Vereniging voor Effectenrecht
 • Lid van de Vereniging voor Burgerlijk Recht

OPLEIDING

 • Specialisatieopleiding Corporate Litigation, Grotius Academie (2005)
 • Nederlands Recht, Universiteit Utrecht (2001)

AANBEVELINGEN

 • Chambers 2021: Dispute resolution
  Cliënt feedback: "cool under pressure, a really smart litigator."
 • Chambers 2020: Dispute resolution
 • Legal 500 - 2021: Dispute resolution: Commercial Litigation
  Testimonial: ‘Excellent business acumen, to-the-point, knowledgable about the eco-system (who is who) on a case, not only pure legal focus. Koen Rutten is down-to-earth; swift; transparent; excellent soft skills; eye for details; a fantastic human being on top of being a great lawyer. One of the best litigation lawyers we use in our cases.’
 • Legal 500 - 2020: Dispute resolution: Commercial Litigation
 • Genomineerd voor Beste Procesadvocaat van 2020

CASES

 • Koen staat met Deminor een groot aantal aandeelhouders van het beursfonds Steinhoff bij in een procedure tegen Steinhoff en haar voormalig bestuurders en commissaris.
 • Ook heeft Koen samen met Deminor een grote groep aandeelhouders van Ageas (voorheen Fortis) bijgestaan in een procedure bij het hof Amsterdam. Deze procedure heeft geresulteerd in de verbindendverklaring van de getroffen schikking van € 1,3 miljard op basis van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade.
 • Koen staat een aantal van de bestuurders van Estro bij in een procedure bij de Ondernemingskamer.
 • Daarnaast behartigt hij de belangen van een groep afnemers van trucks in een procedure tegen het truckkartel.
 • Ook stond Koen met succes de Stichting Belangenbehartiging gedupeerde beleggers Van den Berg bij in een procedure tegen ABN AMRO over schending van de bijzondere zorgplicht.
 • Koen heeft de achtergestelde depositohouders van DSB Bank bijgestaan in een procedure tegen De Nederlandsche Bank over de uitleg van het depositogarantiestelsel, en in een procedure tegen de curatoren van DSB Bank.

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Koen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van Koen Rutten

Twee jaar WAMCA, een kwantitatieve analyse

U kunt deze publicatie ook hier downloaden: Twee Jaar WAMCA Sinds 1 januari 2020 is het in Nederland mogelijk om via de wet afwikkeling massaschade, de "WAMCA", in collectieve acties schade te verhale...

Lees meer

Kifid ziet over het hoofd dat consument wel degelijk schade lijdt

Op 25 januari 2022 heeft de Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (het Kifid) een uitspraak gedaan in een geschil tussen een consument, die zich liet bijstaan door ...

Lees meer

Representativiteit: een like is niet voldoende

Aanleiding
De Rechtbank Amsterdam (de "Rechtbank") heeft op 29 december 2021 een vonnis gewezen in de collectieve actie die belangenorganisatie The Privacy Collective ("TPC") was gestart tegen s...

Lees meer

NIEUWE WET VOOR COLLECTIEVE ACTIES IN NEDERLAND IN AMERIKAANSE STIJL

Op 1 januari 2020 is de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) in werking getreden. Deze wet maakt het gemakkelijker om vorderingen voor massaschades aanhangig te maken bij Nederland...

Lees meer

Kroniek collectieve acties en schikkingen 2017

Net zoals afgelopen jaren stonden ook in 2017 verschillende aspecten van de collectieve actie in de pers, literatuur en jurisprudentie volop in de schijnwerpers. Daarbij besteedde de pers niet alleen ...

Lees meer

Ondernemingskamer beveelt onderzoek bij SNS Reaal en SNS Bank

Op 26 juli 2018 heeft de Ondernemingskamer een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken bij SNS Reaal en SNS Bank in de periode voorafgaand aan de onteigening op 1 februari 2013. In deze...

Lees meer

Ontvankelijkheid van een 305a-organisatie

In zijn artikel voor het Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk gaat Koen Rutten in op de ontvankelijkheid van een 305a-organisatie. De ontvankelijkheid van een 305a-organisatie blijft de gemoe...

Lees meer

Schikking Fortis (Ageas) verbindend verklaard

Op 13 juli 2018 heeft het Hof Amsterdam de met Fortis (Ageas) getroffen schikking voor haar gedupeerde aandeelhouders van € 1,3 miljard verbindend verklaard. Het betreft de grootste schikking ooit d...

Lees meer

Nederlandse Staat betaalt mogelijk de rekening voor flitsfaillissementen

Jordy Hurenkamp en Koen Rutten schreven op 10 juli 2017 onderstaand artikel in Het Financieele Dagblad. Het Europees Hof van Justitie oordeelde op 22 juni 2017 dat het aan de werknemers van Estro gege...

Lees meer

De gewenste zorgplicht bij valutaleningen na het Banif Plus Bank-arrest

Een 'gokhypotheek'. Zo werd de hypothecaire geldlening, aangegaan in Zwitserse franken, recentelijk in de pers genoemd. Deze geldlening, ook wel aangeduid als een CHF-lening of valutalening, is in het...

Lees meer

Naschrift - reactie bij de 'De pre-pack en de beursvennootschap'

Jordy Hurenkamp en Koen Rutten staan in hun reactie naar aanleiding van TvI 2016/14 stil bij het artikel dat mr. Van Zanten schreef over de pre-pack bij beursvennootschappen, waarover zij eerder zel...

Lees meer

Dankzij inzet cliënt Wijn & Stael verlaagt Eneco landelijke afsluitkosten

Dankzij de inzet van onze cliënt Bart van den Heuvel heeft Eneco landelijk de kosten voor het afsluiten van stadsverwarming fors verlaagd. Andrea van den Heuvel en Koen Rutten stonden Bart van den He...

Lees meer

Pre-pack bij beursvennootschap

De Wet Continuïteit Ondernemingen I (WCO I) voorziet de pre-pack van een wettelijke grondslag. De regeling in de WCO I geldt voor alle ondernemingen, zodat ook een in Nederland gevestigde vennootscha...

Lees meer

Collectieve acties

In het Maandblad voor Vermogensrecht verscheen een artikel van Koen Rutten naar aanleiding van het vonnis dat is gewezen in de zaak die Stichting Waardevermindering door aardbevingen Groningen tegen ...

Lees meer

ABN AMRO schond zorgplicht

Op 27 november 2015 heeft de Hoge Raad het tussentijds cassatieberoep van ABN AMRO Bank verworpen in een procedure tussen de bank en de Stichting Belangenbehartiging Gedupeerde Beleggers Van den Berg....

Lees meer

Wcam in faillissement

Sinds 1 juli 2013 is de Wcam zo aangepast dat deze wet tegemoetkomt aan de behoefte om in faillissement op efficiënte en voortvarende wijze tot afwikkeling van massaschade te komen. Of heeft het Gere...

Lees meer

Dupe van beleggingsfraude in vorm van piramidespel?

Via de online media (zoals NU.nl en Telegraaf.nl) van medio april 2014 wordt melding gemaakt van het feit dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) al in juli 2010 “zorgwekkende meldingen” zou h...

Lees meer

Claim gedupeerden DSB voor DNB

De curatoren van DSB Bank en drie cliëntenorganisaties met een vordering op DSB (DSBdepositos.nl, DSBSpaarders en Belangen Rechtsbijstandverzekerden DSB) stellen De Nederlandsche Bank (DNB) aansprake...

Lees meer

Wanbeleid bij Van der Moolen

Op basis van de uitvoerig gemotiveerde beschikking van de  Ondernemingskamer (OK) mag de conclusie worden getrokken dat bij handelshuis Van der Moolen veel mis is gegaan. De OK oordeelde hard over he...

Lees meer

Zorgplicht banken

Koen Rutten publiceerde in TOP (Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk) over de zorgplicht van banken ten aanzien van het sluiten van renteswaps. De vraag speelt of op banken voorafgaande aan h...

Lees meer

Intensief toezicht maakt van RvC geen feitelijk beleidsbepaler

Van een raad van commissarissen mag worden verwacht dat hij handelend optreedt op het moment dat hem signalen bereiken die daartoe aanleiding geven. Deze gedragsnorm is terug te voeren op de Ogembesch...

Lees meer

Exhibitieplicht

Wetsvoorstel tot verruiming en verduidelijking exhibitieplicht Verruiming van het recht op inzage, afschrift of uittreksel ex art. 843a Rv  Sinds 2002 bestaat de huidige exhibitieplicht op ba...

Lees meer

Aansprakelijkheid vennootschap

Bestuurders lopen het risico aansprakelijk gesteld te worden voor hun handelen en functioneren als bestuurder van de vennootschap. In Nederland is het mogelijk dat bestuurders zich beschermen tegen de...

Lees meer