Mr. K. Rutten

Koen

Managing Partner

Koen Rutten werkt sinds 2006 voor Wijn & Stael en is gespecialiseerd in ondernemingsrechtelijke geschillen. Hij is een vasthoudend en bevlogen advocaat met ruime ervaring als corporate en financial litigator. Hij vertegenwoordigt de belangen van (grote) ondernemingen, aandeelhouders, bestuurders en commissarissen in diverse geschillen, waaronder complexe aansprakelijkheidszaken. Koen staat bestuurders en commissarissen bij in aansprakelijkheidsprocedures. Daarbij adviseert hij over corporate governance vraagstukken. Ook is hij betrokken bij overnamegeschillen, enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer en (internationale) arbitrages. Als financial litigator richt Koen zich op de aansprakelijkheid van financiële instellingen en toezichthouders en hij procedeert en adviseert over de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Hij behartigt de belangen van gedupeerde beleggers en voert procedures over massaschadeclaims (‘class actions’). Hij treedt op voor een groot aantal door René van den Berg gedupeerde beleggers in een procedure tegen ABN Amro. Samen met Deminor staat hij een grote groep aandeelhouders van Ageas (voorheen Fortis) bij in een procedure bij het hof Amsterdam om de getroffen schikking van ruim € 1,2 miljard verbindend te verklaren op basis van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade. In het verleden stond hij met succes de rekeninghouders van het gefailleerde Van der Hoop bankiers N.V. bij, de achtergestelde depositohouders van DSB Bank en samen met Deminor de gedupeerde aandeelhouders van Imtech.

AANBEVELINGEN

 • Chambers 2020: Dispute resolution
 • Legal 500 - 2020: Dispute resolution: Commercial Litigation
 • Genomineerd voor Beste Procesadvocaat van 2020

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

 • Vaste medewerker van het Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk (TOP)
 • Actief bij Lawyers for Lawyers
 • Lid van de Vereniging Corporate Litigation
 • Lid van de Vereniging voor Effectenrecht
 • Lid van de Vereniging voor Burgerlijk Recht

OPLEIDING

 • Specialisatieopleiding Corporate Litigation, Grotius Academie
 • Nederlands Recht, Universiteit Utrecht (2001)

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Koen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van Koen Rutten

NIEUWE WET VOOR COLLECTIEVE ACTIES IN NEDERLAND IN AMERIKAANSE STIJL

Op 1 januari 2020 is de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) in werking getreden. Deze wet maakt het gemakkelijker om vorderingen voor massaschades aanhangig te maken bij Nederland...

Lees meer

Kroniek collectieve acties en schikkingen 2017

Net zoals afgelopen jaren stonden ook in 2017 verschillende aspecten van de collectieve actie in de pers, literatuur en jurisprudentie volop in de schijnwerpers. Daarbij besteedde de pers niet alleen ...

Lees meer

Ondernemingskamer beveelt onderzoek bij SNS Reaal en SNS Bank

Op 26 juli 2018 heeft de Ondernemingskamer een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken bij SNS Reaal en SNS Bank in de periode voorafgaand aan de onteigening op 1 februari 2013. In deze...

Lees meer

Ontvankelijkheid van een 305a-organisatie

In zijn artikel voor het Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk gaat Koen Rutten in op de ontvankelijkheid van een 305a-organisatie. De ontvankelijkheid van een 305a-organisatie blijft de gemoe...

Lees meer

Schikking Fortis (Ageas) verbindend verklaard

Op 13 juli 2018 heeft het Hof Amsterdam de met Fortis (Ageas) getroffen schikking voor haar gedupeerde aandeelhouders van € 1,3 miljard verbindend verklaard. Het betreft de grootste schikking ooit die...

Lees meer

Nederlandse Staat betaalt mogelijk de rekening voor flitsfaillissementen

Jordy Hurenkamp en Koen Rutten schreven op 10 juli 2017 onderstaand artikel in Het Financieele Dagblad. Het Europees Hof van Justitie oordeelde op 22 juni 2017 dat het aan de werknemers van Estro gege...

Lees meer

De gewenste zorgplicht bij valutaleningen na het Banif Plus Bank-arrest

Een ‘gokhypotheek’. Zo werd de hypothecaire geldlening, aangegaan in Zwitserse franken, recentelijk in de pers genoemd. Deze geldlening, ook wel aangeduid als een CHF-lening of valutalening, is in het...

Lees meer

Naschrift - reactie bij de 'De pre-pack en de beursvennootschap'

Jordy Hurenkamp en Koen Rutten staan in hun reactie naar aanleiding van TvI 2016/14 stil bij het artikel dat mr. Van Zanten schreef over de pre-pack bij beursvennootschappen, waarover zij eerder zelf ...

Lees meer

Dankzij inzet cliënt Wijn & Stael verlaagt Eneco landelijke afsluitkosten

Dankzij de inzet van onze cliënt Bart van den Heuvel heeft Eneco landelijk de kosten voor het afsluiten van stadsverwarming fors verlaagd. Andrea van den Heuvel en Koen Rutten stonden Bart van den Heu...

Lees meer

Pre-pack bij beursvennootschap

De Wet Continuïteit Ondernemingen I (WCO I) voorziet de pre-pack van een wettelijke grondslag. De regeling in de WCO I geldt voor alle ondernemingen, zodat ook een in Nederland gevestigde vennootschap...

Lees meer

Collectieve acties

In het Maandblad voor Vermogensrecht verscheen een artikel van Koen Rutten naar aanleiding van het vonnis dat is gewezen in de zaak die Stichting Waardevermindering door aardbevingen Groningen tegen ...

Lees meer

ABN AMRO schond zorgplicht

Op 27 november 2015 heeft de Hoge Raad het tussentijds cassatieberoep van ABN AMRO Bank verworpen in een procedure tussen de bank en de Stichting Belangenbehartiging Gedupeerde Beleggers Van den Berg....

Lees meer

Wcam in faillissement

Sinds 1 juli 2013 is de Wcam zo aangepast dat deze wet tegemoetkomt aan de behoefte om in faillissement op efficiënte en voortvarende wijze tot afwikkeling van massaschade te komen. Of heeft het Gerec...

Lees meer

Dupe van beleggingsfraude in vorm van piramidespel?

Via de online media (zoals NU.nl en Telegraaf.nl) van medio april 2014 wordt melding gemaakt van het feit dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) al in juli 2010 “zorgwekkende meldingen” zou hebben...

Lees meer

Claim gedupeerden DSB voor DNB

De curatoren van DSB Bank en drie cliëntenorganisaties met een vordering op DSB (DSBdepositos.nl, DSBSpaarders en Belangen Rechtsbijstandverzekerden DSB) stellen De Nederlandsche Bank (DNB) aansprakel...

Lees meer

Wanbeleid bij Van der Moolen

Op basis van de uitvoerig gemotiveerde beschikking van de  Ondernemingskamer (OK) mag de conclusie worden getrokken dat bij handelshuis Van der Moolen veel mis is gegaan. De OK oordeelde hard over het...

Lees meer

Zorgplicht banken

Koen Rutten publiceerde in TOP (Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk) over de zorgplicht van banken ten aanzien van het sluiten van renteswaps. De vraag speelt of op banken voorafgaande aan h...

Lees meer

Intensief toezicht maakt van RvC geen feitelijk beleidsbepaler

Van een raad van commissarissen mag worden verwacht dat hij handelend optreedt op het moment dat hem signalen bereiken die daartoe aanleiding geven. Deze gedragsnorm is terug te voeren op de Ogembesch...

Lees meer

Exhibitieplicht

Wetsvoorstel tot verruiming en verduidelijking exhibitieplicht Verruiming van het recht op inzage, afschrift of uittreksel ex art. 843a Rv  Sinds 2002 bestaat de huidige exhibitieplicht op bas...

Lees meer

Aansprakelijkheid vennootschap

Bestuurders lopen het risico aansprakelijk gesteld te worden voor hun handelen en functioneren als bestuurder van de vennootschap. In Nederland is het mogelijk dat bestuurders zich beschermen tegen de...

Lees meer