Mr. Y. Pletting

Youp

Advocaat

Youp Pletting werkt sinds 2021 bij Wijn & Stael en is gespecialiseerd in corporate & financial litigation en internationaal privaatrecht. Hij treedt op in contractuele en ondernemingsrechtelijke geschillen en aansprakelijkheidsprocedures. Daarnaast heeft hij een bijzondere interesse in massaschadeclaims (‘class actions’).

Een betrokken doorzetter
Youp is een kritische en praktische advocaat met veel doorzettingsvermogen. Met oog voor de maatschappelijke positie van de cliënt zoekt hij altijd naar de best passende oplossing voor elke zaak: “Ik vind het belangrijk om oplossingen te vinden die niet alleen juridisch correct zijn, maar die de cliënt ook daadwerkelijk verder helpen. Soms liggen die oplossingen niet direct voor de hand: juist dan ben ik gedreven om nog een tandje bij te zetten.”

Veel kennis van internationaal privaatrecht
Youp rondde twee masters af op het gebied van het internationaal privaatrecht. Zijn eerste masterscriptie werd genomineerd voor de scriptieprijs van het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. Daarnaast werkte hij tijdens zijn studie bij verschillende vooraanstaande advocatenkantoren en bij enkele maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor betaalbare rechtshulp.

Nevenfuncties & lidmaatschappen

  • Lid Raad van Advies van de Vereniging Rechtshulp en Bemiddeling Utrecht

Opleiding

  • Master European Law, Universiteit Utrecht (2021, cum laude)
  • Master Privaatrecht, specialisatie commercieel vermogensrecht, Universiteit Utrecht (2020)
  • Bachelor Rechtsgeleerdheid, togatraject, Universiteit Utrecht (2019)