Mr. C. Hoogteijling

Cindy

Advocaat

Cindy Hoogteijling is gespecialiseerd in het begeleiden van fusies en overnames, vennootschappelijke (her-)structureringen, joint ventures en het opstellen van commerciële contracten.

Cindy werkt sinds 2016 bij Wijn & Stael. Daarvoor werkte ze vijf jaar bij Lexence in Amsterdam. Zij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht en behaalde haar Masters Privaatrecht en Recht & Onderneming cum laude.

Cliënten omschrijven Cindy als proactief, oplossingsgericht en makkelijk benaderbaar. Zij kan juridisch complexe materie goed doorgronden en weet dit op zodanige wijze te vertalen dat de materie voor eenieder begrijpelijk wordt. Haar adviezen zijn juridisch inhoudelijk scherp, waarbij Cindy er altijd rekening mee houdt dat een advies ook praktisch hanteerbaar moet zijn voor haar cliënt.

Opleiding

  • Master Privaatrecht, Universiteit Utrecht (cum laude)
  • Master Recht & Onderneming, Universiteit Utrecht (cum laude)

RECHTSGEBIEDENREGISTRATIE

Cindy heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht (Fusies en overnames, Vennootschappen)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van Cindy Hoogteijling

Termijnen voor de jaarrekening voor een BV

Voor BV’s die hun boekjaar gelijk hebben gesteld aan een kalenderjaar, is het boekjaar 2019 inmiddels verstreken. Tijd voor het opstellen van de jaarrekening voor 2019! Maar hoe zit het ook al weer me...

Lees meer

Consultatie Besluit lagere omzetdrempels concentraties in de zorg

Ondernemingen in de zorgsector die een overname willen doen opgelet! Op 24 juli 2017 heeft de overheid het “besluit lagere omzetdrempels in de zorg” gepubliceerd. Met dit besluit wordt voorgesteld het...

Lees meer

Cases van Cindy Hoogteijling

Recente transacties M&A

Lees meer