Mr. S.W. Holterman

Stefan

Partner

Stefan Holterman werkt sinds 2009 bij Wijn & Stael en is gespecialiseerd in het vennootschaps- en ondernemingsrecht.

Hij adviseert onder andere over de oprichting, inrichting en beëindiging van vennootschappen. Daarnaast adviseert en procedeert Stefan over kwesties op het terrein van corporate governance, verhoudingen tussen aandeelhouders, overnamegeschillen en investeringen.

Stefan heeft bijzondere aandacht voor cliënten die actief zijn op een gereguleerde markt, waaronder fintech ondernemingen en verzekeraars. Vanuit een gedegen kennis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en zijn ervaring als jurist bij Van Lanschot Bankiers, adviseert en procedeert Stefan regelmatig over toezichtvraagstukken, markttoegang, zorgplicht en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Cliënten waarderen Stefans persoonlijke betrokkenheid en zijn informele manier van omgang. Daarnaast stellen cliënten zijn pragmatische benadering zeer op prijs.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

  • Lid van de Raad van de Orde Midden-Nederland
  • Lid van de Vereniging Corporate Litigation
  • Lid van de Vereniging voor Financieel Recht
  • Lid van de AIJA – Association International des Jeunes Avocats

OPLEIDING

  • Grotius Vennootschaps- en Ondernemingsrecht (2016, cum laude)
  • Grotius Effectenrecht (2012)
  • Ondernemingsrecht, Radboud Universiteit Nijmegen (2008, cum laude)

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Stefan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van Stefan Holterman

De bescherming van een schuldeiser bij een voorgenomen juridische fusie

Bij een juridische fusie gaat het vermogen van een of meer rechtspersonen (de verdwijnende rechtspersoon) onder algemene titel over op de verkrijgende rechtspersoon. Dat betekent dat de verkrijgende r...

Lees meer

Werknemersparticipatie door Stock Appreciation Rights

Veel (startende) ondernemers komen dezelfde uitdaging tegen. Hoe kun je goed personeel binden en gebonden houden? Niet alleen zien startende ondernemers uit liquiditeitsbehoefte zich soms genoodzaakt ...

Lees meer

Wetsvoorstel collectieve schadevergoedingsactie maakt massaclaims eenvoudiger

Er komt een nieuwe wettelijke regeling om massaclaims eenvoudiger te maken. Na invoering van deze regeling moeten grote groepen gedupeerden in één procedure bij de rechter vergoeding kunnen eisen voor...

Lees meer

Versterking bestuur/toezicht

Voor de NV en de BV bevat de wet heldere regels voor bestuur en toezicht. Bij andere rechtspersonen is dat nog niet altijd het geval. Dat leidt regelmatig tot onzekerheid. De Minister van Veiligheid e...

Lees meer

Corporate Governance Code

Herziening Corporate Governance Code 
Op 6 april 2016 is de consultatieperiode geëindigd voor de herziening van de Nederlandse Corporate Governance Code (de “Code”). De Code is sinds de vastste...

Lees meer