Mr. S.W. Holterman

Stefan

Advocaat

Stefan Holterman begon zijn carrière in de advocatuur in 2009 bij Wijn & Stael. Hij bedient ondernemers en bedrijven op het terrein van vennootschapsrecht en effectenrecht.

Stefan adviseert en procedeert over ondernemingsrechtelijke kwesties, met een focus op het vennootschapsrecht. Hij stelt aandeelhoudersovereenkomsten en participatieovereenkomsten op en adviseert over de oprichting, inrichting en beëindiging van vennootschappen. Stefan procedeert in aandeelhoudersgeschillen en treedt op in kwesties over fusies, overnames, investeringen, earn outs en geschillen over het ondernemingsbestuur (corporate governance). Ook staat hij cliënten bij in  algemene commerciële geschillen en heeft hij ervaring met de geschillenregeling.

Verder heeft Stefan bijzondere aandacht voor cliënten die actief zijn op een gereguleerde markt, waaronder fintech ondernemingen en verzekeraars. Vanuit een gedegen kennis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en zijn ervaring als jurist bij Van Lanschot Bankiers, adviseert en procedeert Stefan over onder meer toezichtvraagstukken, markttoegang, zorgplicht en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Stefan is een gedreven en ondernemende advocaat en waardeert de zaken waar hij direct contact heeft met zijn cliënten. Hij streeft ernaar met een pragmatische benadering voor hen een toegevoegde waarde te leveren.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

  • Lid van de Vereniging Corporate Litigation
  • Lid van de Vereniging voor Financieel Recht
  • Lid van de AIJA – Association International des Jeunes Avocats

OPLEIDING

  • Ondernemingsrecht, Radboud Universiteit Nijmegen (2008, cum laude)
  • Grotius Effectenrecht (2012)
  • Grotius Vennootschaps- en Ondernemingsrecht (2016, cum laude)

Publicaties van Stefan Holterman

De bescherming van een schuldeiser bij een voorgenomen juridische fusie

Bij een juridische fusie gaat het vermogen van een of meer rechtspersonen (de verdwijnende rechtspersoon) onder algemene titel over op de verkrijgende rechtspersoon. Dat betekent dat de verkrijgende r...

Lees meer

Werknemersparticipatie door Stock Appreciation Rights

Veel (startende) ondernemers komen dezelfde uitdaging tegen. Hoe kun je goed personeel binden en gebonden houden? Niet alleen zien startende ondernemers uit liquiditeitsbehoefte zich soms genoodzaakt ...

Lees meer

Wetsvoorstel collectieve schadevergoedingsactie maakt massaclaims eenvoudiger

Er komt een nieuwe wettelijke regeling om massaclaims eenvoudiger te maken. Na invoering van deze regeling moeten grote groepen gedupeerden in één procedure bij de rechter vergoeding kunnen eisen voor...

Lees meer

Versterking bestuur/toezicht

Voor de NV en de BV bevat de wet heldere regels voor bestuur en toezicht. Bij andere rechtspersonen is dat nog niet altijd het geval. Dat leidt regelmatig tot onzekerheid. De Minister van Veiligheid e...

Lees meer

Corporate Governance Code

Herziening Corporate Governance Code 
Op 6 april 2016 is de consultatieperiode geëindigd voor de herziening van de Nederlandse Corporate Governance Code (de “Code”). De Code is sinds de vastste...

Lees meer