Mr. S.W. Holterman

Stefan

Partner

Stefan Holterman werkt sinds 2009 bij Wijn & Stael en is advocaat en partner. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrechtelijke geschillen en procedeert over kwesties op het terrein van corporate governance, (verstoorde) verhoudingen tussen aandeelhouders, overname- en handelsgeschillen. Daarnaast adviseert hij ondernemingen over de optimale inrichting van hun juridische structuur, en bestuurders, aandeelhouders en toezichthouders over hun rechtspositie.

Een betrokken strateeg
Stefan is een betrokken, verbaal sterke advocaat, die zaken pragmatisch benadert. Hij verdiept zich grondig in de belangen van zijn cliënt en zet vervolgens een effectieve strategie uit. Soms is dat een eenvoudige ingreep, vaak is een langere adem nodig. In dat geval houdt hij altijd het doel voor ogen en is hij flexibel wanneer dat nodig is. “Ik doe mijn werk met veel plezier vanwege de samenwerking met mijn cliënten en mijn ‘drive’ om toegevoegde waarde te leveren. Extra strijdlustig word ik als een zaak maatschappelijke relevant is of intrinsiek onrechtvaardig.”

Brede expertise
Stefan heeft specifieke kennis van het vennootschapsrecht en van enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer. Hij werkte enige tijd in het bedrijfsleven en heeft daarnaast ervaring met geschillen in de zorg.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

 • Lid van de Vereniging Corporate Litigation
 • Lid van de Vereniging voor Financieel Recht
 • Lid van AIJA (Association International des Jeunes Avocats)
 • Lid van de Raad van de Orde van Advocaten Midden-Nederland

OPLEIDING

 • Specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht, Grotius Academie (2016, cum laude)
 • Specialisatieopleiding Effectenrecht, Grotius Academie (2012)
 • Ondernemingsrecht, Radboud Universiteit Nijmegen (2008, cum laude)

CASES

 • Samen met Else Loes Pasma heeft Stefan voor de Bisschoppenconferentie opgetreden in een geschil met de Stichting Katholieke Universiteit (SKU) over de governance bij de SKU. Deze kwestie ging over het gebruik van het statutaire benoemingsrecht van de Bisschoppenconferentie en de verhouding tussen de Bisschoppenconferentie en SKU. Om dat benoemingsrecht van tafel te krijgen is SKU een enquêteprocedure gestart bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam.
 • Ook heeft Stefan het bestuur van Golfbaan Amelisweerd met succes bijgestaan in een procedure bij de Ondernemingskamer. De procedure was aangespannen door ongeveer 120 leden (certificaathouders), die de Ondernemingskamer verzochten over te gaan tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen. De Ondernemingskamer heeft deze verzoeken afgewezen en zich verder onthouden van het treffen van enige onmiddellijke voorzieningen.
 • Stefan stond het bestuur van thuiszorgorganisatie PrivaZorg succesvol bij in haar geschil met de enig aandeelhouder. Het geschil concentreerde zich op de inrichting van de corporate governance binnen PrivaZorg. In een kort geding is eerst voorkomen dat de bestuurders van PrivaZorg werden ontslagen, waarna in een enquêteprocedure is bewerkstelligd dat de noodzakelijke wijzigingen in de governance werden doorgevoerd.
 • Stefan begeleidde een cliënte in een fusietraject, dat mede als doel had om een minderheidsaandeelhouder uit te stoten.
 • Ook procedeerde hij recentelijk in twee verschillende overnamegeschillen, allebei namens de verkoper. In de eerste procedure voerde hij verweer tegen de aantijging dat sprake was van schending van garanties. In de tweede procedure eiste hij namens de verkoper betaling van de contractueel overeengekomen earn-outvergoeding.
 • Ook adviseerde hij een mediabedrijf bij de totstandkoming van een nieuw project, dat vorm kreeg in een vennootschap. Daarbij onderhandelde hij namens zijn cliënte over de specifieke afspraken in de aandeelhoudersovereenkomst, om haar positie als minderheidsaandeelhouder te verzekeren.

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Stefan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van Stefan Holterman

Welke rechtsvorm past bij uw maatschappelijke onderneming?

Een terugtrekkende overheid heeft geleid tot uitkleding van de verzorgingsstaat. Al decennia worden tal van publieke domeinen geprivatiseerd en aan de markt overgelaten. Tegelijkertijd groeit de belan...

Lees meer

De bescherming van een schuldeiser bij een voorgenomen juridische fusie

Bij een juridische fusie gaat het vermogen van een of meer rechtspersonen (de verdwijnende rechtspersoon) onder algemene titel over op de verkrijgende rechtspersoon. Dat betekent dat de verkrijgende r...

Lees meer

Werknemersparticipatie door Stock Appreciation Rights

Veel (startende) ondernemers komen dezelfde uitdaging tegen. Hoe kun je goed personeel binden en gebonden houden? Niet alleen zien startende ondernemers uit liquiditeitsbehoefte zich soms genoodzaakt ...

Lees meer

Wetsvoorstel collectieve schadevergoedingsactie maakt massaclaims eenvoudiger

Er komt een nieuwe wettelijke regeling om massaclaims eenvoudiger te maken. Na invoering van deze regeling moeten grote groepen gedupeerden in één procedure bij de rechter vergoeding kunnen eisen vo...

Lees meer

Versterking bestuur/toezicht

Voor de NV en de BV bevat de wet heldere regels voor bestuur en toezicht. Bij andere rechtspersonen is dat nog niet altijd het geval. Dat leidt regelmatig tot onzekerheid. De Minister van Veiligheid e...

Lees meer

Corporate Governance Code

Herziening Corporate Governance CodeOp 6 april 2016 is de consultatieperiode geëindigd voor de herziening van de Nederlandse Corporate Governance Code (de "Code"). De Code is sinds de vaststelling in...

Lees meer