Mr. H.W. Dekker

Heidi

Advocaat

Heidi is gespecialiseerd in het bestuursrecht met een focus op het omgevingsrecht en het milieurecht. Zij adviseert en procedeert over bestuursrechtelijke aspecten in het kader van gebieds- en projectontwikkeling, zoals vergunningen en bestemmingsplannen, en over algemeen bestuursrechtelijke kwesties, zoals de openbaarheid van overheidsinformatie en subsidies. Daarnaast treedt zij op voor cliënten in milieurechtelijke procedures en natuurbeschermingsprocedures. Zo staat zij ondernemingen bij in geschillen over (handhaving van) milieuvergunningen en adviseert zij over benodigde toestemmingen op grond van de Wet natuurbescherming. Zij heeft zich reeds verdiept in de Omgevingswet die (naar verwachting) op 1 januari 2022 in werking treedt en de wijze waarop milieunormen een plaats krijgen in het omgevingsplan.

Heidi heeft door haar werkervaring bij de overheid een goed oog voor (bestuurlijke) verhoudingen. Ze komt snel tot de kern van de zaak en geeft graag concreet, helder en praktisch advies. Ze heeft ervaring met lokale, nationale en internationale zaken, waarbij ze zowel voor overheden als het bedrijfsleven heeft opgetreden. Haar doel is het maximaal haalbare te realiseren. Kwaliteit staat bij haar hoog in het vaandel. Daarnaast heeft zij een scherp oog voor de procesrechtelijke spelregels. Hierdoor handelt zij proactief en komt zij niet snel voor verrassingen te staan.

Voor haar komst naar Wijn & Stael werkte Heidi als advocaat op de sectie Real Estate & Construction van CMS en tussen 2007 en 2015 was zij werkzaam als jurist bij de directie Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij heeft zich daar onder meer bezig gehouden met milieu- en met handhavingszaken. Ook is zij in 2015 en 2016 gedetacheerd geweest bij De Nederlandsche Bank, waardoor zij haar kennis over toezicht en handhaving en het proces van vergunningverlening verder heeft ontwikkeld. Door haar ruime (werk)ervaring kan Heidi snel een realistische inschatting te maken van de proceskansen van een zaak.

Projecten waar Heidi recent bij betrokken is geweest zijn onder andere de transformatie en ontwikkeling van diverse voormalige bedrijventerreinen, de milieurechtelijke aspecten van bedrijfsvoering in de voedingsmiddelensector en afvalverwerkingsindustrie, de aanleg van een elektriciteitskabel, de bouw en realisatie van distributiecentra en verschillende vastgoedtransacties waarbij bestuursrechtelijke en milieurechtelijke aspecten aan de orde waren.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

  • Lid van de VAR (Vereniging voor Bestuursrecht)
  • Lid van VMR (Vereniging voor Milieurecht)
  • Secretaris van het Vrouwennetwerk Bestuursrecht

OPLEIDING

  • Grotius specialisatieopleiding Algemeen bestuursrecht (2012, cum laude)
  • Nederlands Recht, Staats- en bestuursrecht en privaatrecht, Universiteit van Utrecht (2007, cum laude)

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Heidi heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Omgevingsrecht (Milieurecht, Ruimtelijk bestuursrecht en Natuurbeschermingsrecht)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van Heidi Dekker

Participatie onder de Omgevingswet: niet nieuw, wel anders geregeld (deel II).

Is participatie onder de Omgevingswet een plicht of een streven? Als uitgangpunt geldt het laten participeren van belanghebbenden c.q. belangstellenden. In een recente bijdrage in het Tijdschrift voo...

Lees meer

Participatie onder de Omgevingswet: niet nieuw, wel anders geregeld (deel I).

Shanna Derksen en Heidi Dekker gaan in een recente bijdrage in het Tijdschrift voor Bouwrecht in op de wijze waarop op grond van huidige wet- en regelgeving op participatie kan worden gestuurd en op d...

Lees meer

De Nationale Omgevingsvisie komt eraan

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 maakt het Rijk een Nationale Omgevingsvisie (“NOVI”). Dit is een integrale langetermijnvisie voor de hele fysieke leefomgeving in Neder...

Lees meer

Participatie: geen afvinklijstje maar hoe lever je maatwerk?

Het is inmiddels ingeburgerd geraakt dat overheid en ontwikkelaars burgers vroegtijdig betrekken bij (besluitvorming over) nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De overheid en de markt doen dit op vrijwi...

Lees meer

De stikstofcrisis: het PAS, de commissie Remkes en provinciale beleidsregels, hoe zit het nu?

Sinds de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 is een stikstofcrisis gaande. De uitspraak heeft tot gevolg gehad dat nieuwe ontwikkelingen alleen doorgang ...

Lees meer