Mr. H.W. Dekker

Heidi

Advocaat

Heidi is gespecialiseerd in het omgevingsrecht en het algemeen bestuursrecht. Zij adviseert en procedeert over bestuursrechtelijke aspecten in het kader van gebieds- en projectontwikkeling, zoals (omgevings)vergunningen en bestemmingsplannen. Daarnaast staat zij cliënten bij in algemene bestuursrechtelijke kwesties, bijvoorbeeld met betrekking tot handhaving, openbaarheid van overheidsinformatie en subsidies. Daarnaast treedt zij op voor cliënten die gevolgen ondervinden van milieunormen voor ruimtelijke ontwikkelingen.

Heidi heeft een goed oog voor (bestuurlijke) verhoudingen. Ze komt snel tot de kern van de zaak en geeft graag concreet en praktisch advies. Kwaliteit staat bij haar hoog in het vaandel. Daarnaast heeft zij een scherp oog voor de procesrechtelijke spelregels. Hierdoor handelt zij proactief en komt zij niet snel voor verrassingen te staan.

Voor haar komst naar Wijn & Stael werkte Heidi als advocaat bij CMS en tussen 2007 en 2015 was zij werkzaam als jurist bij de directie Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij heeft zich daar onder meer bezig gehouden met omgevingsrecht en met handhavingszaken. Ook is zij in 2015 en 2016 gedetacheerd geweest bij De Nederlandsche Bank, waardoor zij haar kennis over toezicht en handhaving en het proces van vergunningverlening verder heeft ontwikkeld. Door haar ruime (werk)ervaring kan Heidi snel een realistische inschatting maken van de proceskansen van een zaak.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

  • Lid van de VAR (Vereniging voor Bestuursrecht)
  • Lid van VMR (Vereniging voor Milieurecht)
  • Secretaris van het Vrouwennetwerk Bestuursrecht

OPLEIDING

  • Grotius specialisatieopleiding Algemeen bestuursrecht (2012, cum laude)
  • Nederlands Recht, Staats- en bestuursrecht en privaatrecht, Universiteit van Utrecht (2007, cum laude)

Publicaties van Heidi Dekker

De stikstofcrisis: het PAS, de commissie Remkes en provinciale beleidsregels, hoe zit het nu?

Sinds de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 is een stikstofcrisis gaande. De uitspraak heeft tot gevolg gehad dat nieuwe ontwikkelingen alleen doorgang ...

Lees meer